vrijdag, 21. april 2017 - 17:57 Update: 23-04-2017 20:29

Kosten medisch-specialistische zorg mogen met 300 miljoen euro groeien

Zorgkosten ziekenhuizen mogen in 2018 met bijna 300 miljoen stijgen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2018 mogen de totale uitgaven in de medisch-specialistische zorg landelijk met 1,6% groeien. 'De afgesproken groei is 1,6%, maar met inachtneming van nog openstaande taakstellingen uit het verleden komt die neer op effectief 1,4% wat bijna 300 miljoen euro betekent', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag.

Akkoord

Dit is de uitkomst van een onderhandelaarsakkoord tussen het ministerie van VWS en partijen in de medisch-specialistische zorg. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft dit akkoord gesloten namens minister Edith Schippers. Van Rijn neemt Schippers' taken waar zolang zij als informateur bij de kabinetsformatie is betrokken.

Zorg verdere verbeteren

Behalve financiële afspraken zijn inhoudelijke afspraken gemaakt die de medisch-specialistische zorg verder verbeteren. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord nu met een positief advies aan hun achterbannen voor.

De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Categorie:
Provincie: