donderdag, 27. april 2017 - 17:30 Update: 28-04-2017 9:33

Roep om snel onderzoek naar gezondheidsklachten promovendi

PNN: Versnel landelijk onderzoek gezondheidsklachten promovendi
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Een Nederlandse studie naar gezondheidsklachten onder promovendi moet versneld worden uitgevoerd. Dit stelt het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) nu uit recent Vlaams onderzoek blijkt dat daar de helft van alle promovendi kampt met psychische gezondheidsklachten.

'Vlaams beeld ook in Nederland'

Op enkele Nederlandse universiteiten is en wordt er al onderzoek uitgevoerd, die het Vlaamse beeld lijkt te bevestigen. Door gebrek aan urgentie en gesteggel over de rekening, wordt een landelijke studie nog steeds niet uitgevoerd.

Psychische gezondheidsklachten

Uit recente cijfers blijkt dat de helft van de Vlaamse promovendi psychische gezondheidsklachten ervaren. Dit is twee tot drie keer meer dan onder vergelijkbare groepen in dezelfde leeftijdscategorie. In Nederland is dit thema al meermaals – maar zonder concreet resultaat – aangesneden. Op dit moment zijn er in Nederland verschillende kleinschalige onderzoeken en initiatieven op dit terrein. 

'Gebrek aan urgentie en financiële dekking'

Variërend van bachelorstudenten die onderzoek doen voor hun scripties, tot het initiatief van het CWTS om na onderzoek aan de Universiteit Leiden, in heel Nederland een gelijksoortig onderzoek als het Vlaamse onderzoek uit te rollen. Het blijft echter bij dit soort kleinschalig onderzoek of initiatieven. Een landelijk onderzoek wordt gehinderd door een gebrek aan urgentie en financiële dekking. 

Hierdoor blijft het landelijke beeld onbekend en zullen beleidsmaatregelen uitblijven. Het is onbekend hoeveel promovendi klachten ervaren, noch hoeveel er daardoor uitvallen. Daarom is het nu zaak haast te maken met een onafhankelijk landelijk onderzoek naar de werk gerelateerde gezondheidsklachten onder promovendi.

PNN-voorzitter Rolf van Wegberg: 'Werkgerelateerde, psychische gezondheidsklachten onder promovendi of onder welke groep dan ook, moeten zeer serieus worden genomen. Daarom is het van groot belang te weten in welke mate en hoe promovendi deze klachten ervaren'. 

'Het kan niet zo zijn dat het onderzoek dat nodig is om dat te achterhalen, uitblijft omdat er wordt gesteggeld over wie de rekening betaald. Want op deze manier is er maar een groep die de rekening betaald. De promovendi', aldus Van Wegberg.