woensdag, 10. mei 2017 - 17:15 Update: 11-05-2017 8:30

Groen goed voor de geest

Groen goed voor de geest
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Mensen die in een groene omgeving wonen, zijn geestelijk gezonder en hebben een kleinere kans op vroegtijdig overlijden omdat zij minder stress ervaren of dat sneller kwijt raken als zij meer tijd doorbrengen in het groen.

Dit concludeert Magdalena van den Berg in haar promotieonderzoek in vier Europese steden naar het verband tussen beschikbaarheid van groen in de woonomgeving, de tijd die mensen doorbrengen in een groene omgeving en hun geestelijke gezondheid. 

Motiveren groen te bezoeken

'Uit mijn onderzoek blijkt dat het niet alleen belangrijk is dat groen in voldoende mate aanwezig is in de woonomgeving, maar dat het ook van belang is om mensen, met name lager opgeleiden, te motiveren om groen te bezoeken', aldus Van den Berg. Zij promoveert 15 mei bij VUmc.

Voor haar onderzoek verzamelde Van den Berg, samen met een team onderzoekers van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vier buitenlandse universiteiten, gegevens van bijna 4000 mensen uit Barcelona (Spanje), Kaunas (Litouwen), Stoke-on-Trent (Verenigd Koninkrijk) en Doetinchem (Nederland). 

Deelnemers van het PHENOTYPE-project werden in een interview ondervraagd over onder meer de hoeveel tijd die zij doorbrengen in parken en bossen, waarom zij een groene omgeving bezoeken en over allerlei persoonskenmerken, leefstijl en gezondheid. Daarnaast heeft Van den Berg met satellietgegevens de mate van 'groenheid' van de direct woonomgeving van de deelnemers vastgesteld.

Opleidingsniveau

Door al deze gegevens samen te voegen, kon ze verbanden tussen de hoeveelheid groen, de mate van groenbezoek en geestelijke gezondheid aangeven. 'Zo blijkt dat in alle vier onderzochte steden meer tijd besteed aan groenbezoek samengaat met een kleine verbetering van de ervaren geestelijke gezondheid. Dit gunstige effect lijkt voor lager opgeleiden groter dan voor hoger opgeleiden', licht Van den Berg toe.

'Lager opgeleiden zijn voor hun ontspanning en een gezonde leefstijl blijkbaar meer afhankelijk van de mogelijkheden die een groene woonomgeving biedt dan hoger opgeleiden. Verder heb ik in twee van de vier steden gevonden dat mensen met meer groen in hun directe woonomgeving niet meer tijd doorbrengen in een groene omgeving. Dit wijst erop dat het groen in sommige steden minder toegankelijk en aantrekkelijk is, maar er kunnen ook culturele verschillen zijn in bijvoorbeeld motivaties om groen te bezoeken', aldus Van den Berg.

Vervolgonderzoek

Uit Van den Bergs onderzoek komt naar voren dat er nog weinig bekend is over hoe een groene omgeving zorgt voor betere geestelijk gezondheid en een kleinere kans op vroegtijdig overlijden. Ook weten we te weinig over wie en onder welke omstandigheden er het meest bij gebaat is. 

Het onderzoek bevestigt conclusies van eerdere epidemiologische en experimentele studies dat groenbezoek bijdraagt aan herstel van stress. Van den Berg: 'De betekenis van meer intense natuurervaringen en verbondenheid met de natuur voor persoonlijke ontwikkeling is een vraag voor verder onderzoek.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):