vrijdag, 12. mei 2017 - 9:49 Update: 12-05-2017 9:51

Minerale oliën in ons voedsel door verpakkingen

Minerale oliën in ons voedsel door verpakkingen
Foto: fbf
Parijs/Den Haag

De Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES kwam deze week met een alarmerend nieuw rapport over de besmetting van ons voedsel met minerale oliën. Maatregelen om de verontreiniging van eten met deze met deze stoffen, die kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn, te verminderen zijn hard nodig en daar moet niet mee gewacht worden, zo stelt de organisatie.

Zo wil overheidsadviesorgaan ANSES dat er een ondoordringbaar laagje komt tussen kartonnen verpakkingen en ons voedsel om te voorkomen dat inkt met deze stoffen vanuit de verpakking in ons voedsel komt. Minister Schippers heeft tot nu toe geweigerd om deze zogenoemde functionele barrières in voedselverpakkingen verplicht te stellen. foodwatch vindt dat de minister van VWS dit dringende advies van ANSES niet naast zich neer kan leggen en roept haar op om de volksgezondheid te beschermen door deze barrières te verplichten.

'Met spoed aanpakken'

ANSES adviseert om het probleem van de gevaarlijke minerale oliën met spoed aan te pakken en vindt het noodzakelijk om de besmetting van ons voedsel te verminderen. De nieuwste wetenschappelijke inzichten in hun rapport tonen de ernst van de al eerder door de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA geconstateerde problemen aan: aromatische minerale oliën kunnen (MOAH) mutageen en kankerverwekkend zijn, komen terecht in ons voedsel en vormen een risico voor onze gezondheid. Vanwege dit gevaar voor de volksgezondheid moet het aanpakken van deze vervuiling van ons voedsel prioriteit krijgen, zo stelt ANSES. Een belangrijke route waarlangs deze stoffen in ons eten terecht komen is het gebruik van gerecycled papier en karton voor voedselverpakkingen. Om de blootstelling van consumenten aan minerale oliën te verminderen wil het overheidsadviesorgaan dat er geen drukinkten op basis van minerale oliën meer worden gebruikt. Ook dringt ze aan op onderzoek om tijdens het recyclingproces de verontreiniging met minerale oliën te verminderen, en op meer onderzoek naar de blootstelling van consumenten aan deze gevaarlijke stoffen.

Barrièrres in voedsel nodig

Belangrijk is echter ook dat ANSES wil dat er niet – zoals de Nederlandse overheid tot nu toe doet –  gewacht wordt op meer onderzoek: er moeten nú maatregelen genomen worden om consumenten te beschermen. ANSES pleit ervoor dat er barrières worden aangebracht tussen het voedsel en voedselverpakkingen om de verontreiniging met de inktresten te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door kartonnen en papieren verpakkingen te voorzien van een coating die de minerale oliën uit het voedsel houdt.