dinsdag, 20. juni 2017 - 15:54 Update: 20-06-2017 16:02

Medicijnen 'op maat' blijkt nog knap lastig uitvoerbaar in de praktijk

Medicijnen 'op maat' blijkt nog knap lastig uitvoerbaar in de praktijk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Bilthoven

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het in de praktijk nog lastig is om medicijnen 'op maat', de zogenoemde 'personalised medicine', te realiseren. Dit meldt het RIVM dinsdag.

Wel sterk in opkomst

Medicijngebruik aanpassen op kenmerken van een patiënt. De aandacht voor deze personalised medicine is sterk in opkomst in de medische wereld nu het steeds duidelijker wordt dat veel factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn of niet. 

Bijwerkingen

Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Met personalised medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen. 

Complex

De mogelijkheden zijn er, maar in de praktijk loopt het nog niet zo’n vaart. Dat heeft onder andere te maken met de complexiteit van het onderwerp. Het is een uitdaging om op basis van individuele kenmerken te kunnen bepalen welke medicijnen goed zijn voor een patiënt. Ook moeten (huis)artsen er nog van worden overtuigd dat therapie op maat nuttig is. 

Belemmeren

Verder is het vaak nog onduidelijk of het testen op een erfelijke eigenschap ook echt de behandeling verbetert. Deze hiaten belemmeren toepassing in de medische praktijk, terwijl juist ervaringen uit deze praktijk nieuwe inzichten opleveren om het gebruik van medicijnen te verbeteren.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Met de resultaten wil het ministerie bepalen of, en zo ja op welke punten, er aandacht vanuit VWS nodig is om het gebruik van personalised medicine in de praktijk te bevorderen.

Categorie:
Provincie: