dinsdag, 1. augustus 2017 - 15:03

Extra vitamine D voor zwangere vrouwen: huidige dosering vaak te laag

Extra vitamine D voor zwangere vrouwen: huidige dosering vaak te laag
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amersfoort

Iedereen heeft vitamine D nodig voor sterke botten en een goede gezondheid, maar veel mensen hebben te weinig vitamine D in hun lichaam. In 2006 werd als eerste vanuit Meander Medisch Centrum in Amersfoort gerapporteerd dat een deel van de zwangere vrouwen in Nederland een tekort aan vitamine D heeft, terwijl dat voor henzelf en hun kind juist uitermate belangrijk is. Sindsdien wordt bij zwangerschap vaak extra vitamine D voorgeschreven. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek van Meander blijkt het huidige advies echter te laag te zijn.

De richtlijnen voor vitamine D suppletie worden vastgesteld door de Nederlandse Gezondheidsraad. De laatste versie is van 2012. Hierin wordt voor zwangeren 400 iU (eenheden) per dag aanbevolen. Ook internationaal zijn er richtlijnen en adviezen voor vitamine D toediening aan zwangeren, met name aan risicogroepen. De geadviseerde doseringen zijn feitelijk te laag, aldus de onderzoekers, en alleen geschikt voor zwangeren met reeds een normaal vitamine D gehalte. Veel vrouwen die vitamine D tekortkomen, halen dat niet in als ze volgens de huidige richtlijnen vitamine D slikken. Voor hen zou de dosis daarom moeten worden verhoogd. Hoeveel de dosering zou moeten stijgen, moet in vervolgonderzoek worden uitgezocht.

Het onderzoek is uitgevoerd in Meander Medisch Centrum en twee verloskundigenpraktijken in de regio. Bij een groep van 372 zwangere vrouwen met een vitamine D tekort werd nagegaan in hoeverre het vitamine D gehalte in hun bloed na enkele maanden toegenomen was bij een toediening van 400 iU dan wel 800 iU. Ondanks deze toediening bleef een groot deel van de zwangeren (57% respectievelijk 35%) deficiënt, wat wil zeggen dat zij over onvoldoende vitamine D beschikten. Het onderzoek is gepubliceerd in het NTKC (Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde) van juli 2017.

Jos Wielders, tot voor kort klinisch chemicus in Meander Medisch Centrum en samen met gynaecoloog Jitze Duk begeleider van het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Leonie Borst, wijst al jaren op het gevolg van vitamine D tekort. “Het belang van vitamine D wordt onvoldoende onderkend. Wie als pasgeborene een tekort aan dit vitamine heeft, loopt een verhoogd risico op onder meer botafwijkingen, spierzwakte, bevattelijkheid voor (luchtweg)infecties en op lange termijn een grotere kans op diabetes. Ook voor de moeder is een goede vitamine D status nodig, wijst Amerikaans onderzoek uit. Een ‘one size fits all-aanpak’ bij zwangeren is niet meer van deze tijd.” 

Categorie:
Provincie: