donderdag, 31. augustus 2017 - 12:23 Update: 31-08-2017 12:43

'Jongeren met complexe psychische problemen moeten betere opvang krijgen'

'Jongeren met complexe psychische problemen moeten betere opvang krijgen'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair staatssecretaris Van Rijn dat er samen met partijen in de ggz voor gezorgd moet worden dat jongeren met compexe psychische problemen de juiste zorg krijgen.

Veel kinderen met complexe psychische problemen kunnen nergens terecht en daarom vragen jeugdpsychologen aan de staatssecretaris om dit te verbeteren. Dit schrijft de Volkskrant donderdag.

Voor een deel hebben de problemen te maken met de overheveling van de jeugdzorg en de jeugd-ggz naar de gemeenten. die overheveling vond in 2015 plaat. Gemeenten moeten sindsdien specialistische hulp inkopen bij de gespecialiseerde instellingen. Volgens betrokkenen is de zorg daardoor nog meer versnipperd geraakt.

Betere samenwerking en professionele coördinatie

Van Rijn schrijft in zijn brief: 'De zoektocht naar passende hulp of een passende plek voor jeugdigen met complexe psychische problemen vormt een zware belasting voor jeugdigen en hun ouders. De vele doorverwijzingen en overplaatsingen en het steeds weer overdragen van de regie op het behandelproces, leidt soms tot gevoelens van onmacht en wanhoop bij jeugdigen en hun ouders'. En verder: 'Dit kan en moet beter. Ik denk daarbij aan betere samenwerking en professionele coördinatie, beperken van het aantal doorplaatsingen en ook hoe de ouders hierin beter begeleid kunnen worden.'