dinsdag, 12. september 2017 - 19:14 Update: 12-09-2017 20:32

NZa: toegang tot acute zorg steeds meer onder druk

NZa: toegang tot acute zorg steeds meer onder druk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Op dit moment hebben Nederlanders voldoende toegang tot acute zorg. Als het druk is op de spoedeisende hulp zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden bij andere ziekenhuizen of instellingen in de omgeving.

Druk neemt wel toe 

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek naar de acute zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de marktscan geeft de NZa een overzicht van de capaciteit van en de vraag naar acute zorg. Hoewel dit per regio verschilt, neemt de druk op de acute zorg wel toe, met name op doordeweekse middagen.

De acute zorg in Nederland bestaat uit verschillende schakels, namelijk de ambulancediensten, de spoedeisende hulp in het ziekenhuis (seh) en de huisartsenpost (hap). Vooral de hap en de spoedeisende ambulancezorg zien steeds meer patiënten. 

De NZa ziet verschillende oorzaken voor de groeiende druk op de acute zorg. Zo bezoeken steeds meer thuiswonende ouderen de seh en de hap en zeggen huisartsen dat mensen de hap als  alternatief voor de huisarts overdag gebruiken. Ook blijkt de samenwerking tussen de verschillende schakels onvoldoende. Het ambulancevervoer neemt toe. In 2016 voerden ambulances 16,9 procent meer ritten uit dan in 2013.

Aanbevelingen

De NZa doet verschillende aanbevelingen om de acute zorg effectiever en efficiënter te organiseren.  We zien dat goede samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen leidt tot het verplaatsen van lichte spoedzorg naar de hap.  Dit biedt ruimte voor de meer complexe zorg op de seh. 

Deze substitutie kan de kosten van de zorg en de druk op de spoedeisende hulp verlagen. Verder is het belangrijk dat zorgverleners voldoende kennis hebben over oudere patiënten met een complexe problematiek en moeten zij weten wat de mogelijkheden zijn voor vervolgzorg voor ouderen na de acute zorgfase.

Er is nog veel verbetering mogelijk in de samenwerking tussen de verschillende zorgonderdelen. Huisartsen, ambulancediensten en ziekenhuizen zijn aan zet om de samenwerking in de eigen regio te verbeteren. 

Zorgverzekeraars moeten actief de samenwerking aangaan met het Regionaal Overleg Acute Zorg om de informatievoorziening over de acute zorg te verbeteren. De NZa zal de samenwerking stimuleren en zal samen met de betrokken partijen bezien hoe de bekostiging van de acute zorg daarvoor aangepast kan worden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):