dinsdag, 24. oktober 2017 - 10:33 Update: 25-10-2017 13:33

's Nachts werken leidt op den duur tot hoger risico op diabetes en hartproblemen

Meer diabetes en hart- en vaatziekten door nachtwerk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De raad heeft sterk bewijs gevonden voor het bestaan van nadelige gezondheidseffecten van nachtwerk op de lange termijn. Veertig jaar nachtwerk leidt tot een verhoging van het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten van 7 tot 8%.

Eerder werd er een verband vermoed tussen nachtwerk en borstkanker. Op basis van nieuwe gegevens is het onduidelijk of dit verband bestaat.

In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. Werk in de nachtelijke uren verstoort het dag-nachtritme van het lichaam wat kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Nachtwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen op korte termijn. Slaapproblemen komen anderhalf tot tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dagwerkers. Er is ook sterk bewijs voor het bestaan van gezondheidsrisico’s op lange termijn.

Nachtwerk verhoogt het risico op diabetes mellitus (type 2) en hart- en vaatziekten, en dat risico neemt toe naarmate men meer jaren nachtwerk verricht. Het onderzoek is niet eenduidig als het gaat om het risico op borstkanker. Over de relatie tussen nachtwerk en andere ziekten kan wegens een gebrek aan onderzoek geen uitspraak worden gedaan. De Gezondheidsraad adviseert de minister van SZW op basis van de bewezen gezondheidseffecten nachtwerk waar mogelijk te beperken.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: