vrijdag, 3. november 2017 - 15:26 Update: 04-11-2017 10:49

Inspectie geeft cosmetische kliniek aanwijzing na inspectiebezoek

Inspectie verbiedt cosmetische kliniek uitvoeren inwendige behandelingen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft de Avichi kliniek, een kliniek voor cosmetische behandelingen, een aanwijzing gegeven na geconstateerde tekortkomingen. Hierdoor mag de kliniek de komende 3 maanden geen inwendige behandelingen meer uitvoeren.

Geen invasieve behandelingen

Verder moet de Avichi kliniek binnen drie maanden maatregelen nemen om de tekortkomingen in de zorgverlening op te lossen. De Avichi kliniek mag geen invasieve behandelingen of behandelingen met medische hulpmiddelen meer uitvoeren, tot de inspectie heeft vastgesteld dat zij op een 8-tal punten maatregelen heeft genomen en tekortkomingen zijn hersteld.

Meldingen

De inspectie ontving twee meldingen over de kliniek. Deze meldingen waren aanleiding voor een inspectiebezoek op 3 oktober 2017. Tijdens dit bezoeken bleek dat er sprake was van tekortkomingen in de zorgverlening op de onderdelen bestuurlijke verantwoordelijkheid, professionaliteit, kwaliteit en veiligheid, dossiervoering, zorgproces, infectiepreventie, medicatieveiligheid en medische technologie. Gelet op de ernst en de omvang van de tekortkomingen besloot de inspectie een aanwijzing te geven.

Problemen oplossen

Avichi kliniek moet binnen drie maanden de problemen oplossen. Voldoet de zorgaanbieder niet aan de aanwijzing, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.  

Categorie:
Provincie: