dinsdag, 21. november 2017 - 15:18

Gezondheid belangrijkste voorwaarde voor een goed leven

Gezondheid belangrijkste voorwaarde voor een goed leven
Foto: Archief EHF
Amsterdam

82% van de Nederlanders beschouwt gezondheid als belangrijkste voorwaarde om een ‘goed leven’ te kunnen leiden. Financiële zekerheid (75%) komt daarna gevolgd door vrije tijd (68%). Deze 3 aspecten worden het meeste genoemd als voorwaarde voor een goed leven. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen, wel vinden meer vrouwen dan mannen gezondheid belangrijk (86% versus 77%).

In dit online GfK onderzoek is aan 23.000 respondenten, over 17 landen verspreid, gevraagd welke aspecten men als persoonlijke belangrijke voorwaarden beschouwt voor een goed leven.

Wereldwijd zien we dezelfde top 3; ook in andere landen wordt gezondheid als belangrijkste voorwaarde gezien (78%), gevolgd door financiële zekerheid (70%) en vrije tijd (64%).

Ook worden ‘reizen in vrije tijd’ (62%), ‘een gelukkig huwelijk’ (61%), ‘controle hebben over je eigen leven’ (55%) en ‘een eigen huis’ (54%) door meer dan de helft van de Nederlanders beschouwd als belangrijke voorwaarden voor een goed leven. Het hebben van kinderen wordt door iets minder dan de helft van de Nederlandse bevolking genoemd (48%).

Kijken we naar leeftijdsgroepen, zien we dezelfde top 3. Alleen de 20-29-jarigen wijken af; de meerderheid vindt vrije tijd het belangrijkste (72%), gevolgd door gezondheid (69%) en een gelukkig huwelijk (60%).

Categorie:
Provincie: