maandag, 11. december 2017 - 11:58 Update: 11-12-2017 12:02

Inwoners Amsterdam Centrum leven het ongezondst

Inwoners Amsterdam Centrum leven het ongezondst
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over de stad. Ouderen, inwoners met een lage opleiding of een laag inkomen en inwoners van niet-westerse afkomst zijn het minst positief over hun gezondheid.

Zij kampen vaker met chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen, psychosociale problemen en overgewicht dan andere groepen. Het gebruik van tabak, alcohol en drugs is bij hen over het algemeen juist lager.  Inwoners van Nieuw-West, Noord en Zuidoost ervaren meer gezondheidsproblemen dan gemiddeld. Roken, alcohol- en drugsgebruik is juist hoger  in West, en alcoholgebruik ook in Centrum en Zuid.

Dit zeggen de cijfers uit de rapportage ‘Gezondheid in Beeld: Amsterdam’ van de GGD. Eerder dit jaar werden onderzoeksresultaten over heel Amsterdam gepubliceerd, nu is ook informatie beschikbaar over extra thema’s, risicogroepen, trends en een vergelijking met Nederland en de andere grote steden.

Verschillen per stadsdeel

Inwoners van Zuidoost en Nieuw-West roken minder vaak en het alcoholgebruik ligt hier lager dan gemiddeld in Amsterdam, net als in Noord. In Centrum en Zuid komt zwaar en/of overmatig alcoholgebruik vaker voor en in West wordt meer gerookt en is het drugsgebruik hoger dan stedelijk. Het percentage rokers is in Amsterdam sinds 2008 niet of nauwelijks veranderd. Het landelijke cijfer ligt een stuk lager (21%). Het zwaar en/of overmatig alcoholgebruik is in Amsterdam hoger dan landelijk, maar daalde wel van 21% in 2008 naar 17% in 2016.

In de stad hebben 45-plussers, inwoners met een lage opleiding of een laag inkomen en inwoners van niet-westerse herkomst vaker dan gemiddeld te maken met overgewicht of obesitas. Dit gegeven vertaalt zich in verschillen in overgewicht tussen de stadsdelen: ongeveer de helft van de inwoners uit Noord, Nieuw-West en Zuidoost is te zwaar, terwijl dat geldt voor drie op de tien inwoners van Centrum en Zuid.