woensdag, 27. december 2017 - 15:07 Update: 27-12-2017 15:31

'Zorgverzekeraars informeren bellers juist tijdens overstapperiode'

'Zorgverzekeraars informeren bellers juist tijdens overstapperiode'
Foto: Archief EHF
Utrecht

In een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), tijdens de nu lopende overstapperiode, constateert de autoriteit dat zorgverzekeraars bellers de juiste informatie geven tijdens de overstapperiode.

Hoog niveau

Zorgverzekeraars moeten hun telefonische informatieverstrekking op hoog niveau blijven houden en waar nodig verbeteren. 'Wij zijn tevreden over de resultaten na een periode van drie jaar van intensief toezicht', stelt de NZa. 

Als je een zorgverzekering kiest is het essentieel dat zorgverzekeraars goede informatie geven. Mensen moeten er vanuit kunnen gaan dat de informatie die zorgverzekeraars geven klopt. Deze plicht hebben zorgverzekeraars op grond van de wet. 'Vorig jaar hebben wij zeven zorgverzekeraars gewaarschuwd omdat uit ons onderzoek bleek dat zij niet altijd goede informatie gaven aan de telefoon. Dit jaar hebben wij opnieuw mysterytelefoontjes gepleegd met deze zorgverzekeraars om te controleren of zij hun beantwoording hadden verbeterd. Wij stellen nu vast dat de informatieverstrekking na de verbeteracties aanzienlijk is verbeterd', aldus de NZa.

Verbeterplan

De NZa heeft de onderzochte zorgverzekeraars begin 2017 gevraagd om een verbeterplan op te stellen, zodat de informatieverstrekking aan de telefoon op het peil zou komen waar het hoort. In de loop van dit jaar heeft de NZa zorgverzekeraars gevraagd om inzicht te geven in de uitvoering hiervan. De NZa is tevreden dat alle zorgverzekeraars hun beloften hebben waargemaakt. Daarmee komt een eind aan een verbetertraject met zorgverzekeraars dat in 2015 is ingezet.

Goede antwoorden essentieel

De NZA heeft vragen gesteld waarvan ze weten dat mensen die vaak stellen tijdens de overstapperiode. Een verkeerd antwoord betekent dat je essentiële informatie niet krijgt van de zorgverzekeraar. Zonder deze informatie kan het zijn dat een verzekerde een verkeerde keuze maakt. Zo kan hij een aanvullende verzekering afsluiten terwijl dit niet nodig is. Of voor een vrijwillig verhoogd eigen risico kiezen, terwijl er juist hoge zorgkosten verwacht worden. Met de juiste informatieverstrekking is dit te voorkomen.

Onderzoek websites

In de maand november heeft de NZa ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van informatie op websites van zorgverzekeraars. Op die punten waar de informatie nog niet helemaal volledig was hebben de zorgverzekeraars dit op verzoek van de NZa direct aangepast. Het gaat dan bijvoorbeeld over algemene informatie als je naar een zorgaanbieder wilt zonder contract.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)