maandag, 29. januari 2018 - 8:14 Update: 29-01-2018 8:19

67.000 mensen gebukt onder traumatisch hersenletsel

67.000 mensen gebukt onder traumatisch hersenletsel
Foto: fbf
Den Haag

67.000 mensen worstelen dagelijks met de gevolgen van traumatisch hersenletsel.

De onzichtbare klachten als gevolg van traumatisch hersenletsel worden onvoldoende herkend en erkend, waardoor patiënten vaak geen adequate zorg en behandeling krijgen. De zorg moét beter, vindt de Hersenstichting. De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken heeft er al toe geleid dat zorgprofessionals en de patiëntenvereniging gezamenlijk één norm hebben vastgesteld in de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. De implementatie van deze standaard moet een einde maken aan het doolhof in het zorgveld. Deze week collecteert de Hersenstichting voor meer aandacht, onderzoek en zorg voor hersenletselpatiënten.

Elke dag komen er 129 patiënten op de spoedeisende hulp met traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld door een val of klap op het hoofd, met een hersenschudding of hersenkneuzing als gevolg. Vermoeidheid, vergeetachtigheid, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, prikkelgevoeligheid en het verlies van initiatief, maken het moeilijk om weer volledig als vanouds te functioneren. Het leven voor zowel de patiënt als zijn/haar omgeving is dan ook nooit meer hetzelfde als voorheen.

Neurowetenschapper en projectleider bij de Hersenstichting, Laura Rigter: “Dagelijks komen er schrijnende verhalen binnen bij de Hersenstichting over de levenslange gevolgen van hersenletsel. Er is te weinig oog voor onzichtbare gevolgen, die blijven vaak ongezien en onbehandeld. Het tijdig signaleren van hersenletsel is belangrijk om het vastlopen van patiënten te voorkomen.”

De zorgstandaard
De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken in de zorg voor hersenletselpatiënten heeft geleid tot de totstandkoming van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Één norm waarin helder staat beschreven wat er op het gebied van zorg mag worden verwacht, zowel door de patiënt als de professional. Met de registratie in december 2017 door Zorginstituut Nederland is een grote stap gerealiseerd. Het grote zorg aanbod moet beter op elkaar worden afgestemd, zodat patiënten de juiste zorg op het juiste moment vinden en krijgen. De implementatie van de Zorgstandaard zal structureel voor verbetering zorgen, door kortere lijnen en heldere afspraken.

Collecteweek
Tijdens de collecteweek vraagt de Hersenstichting meer aandacht voor zwaar hersenletsel, met als doel om de onzichtbare gevolgen zichtbaar te maken en de zorg te optimaliseren. Om een betrouwbare prognose te kunnen geven is meer onderzoek nodig, zodat inzichtelijk wordt wat nodig is om mensen die hersenletsel oplopen een behandeling op maat te kunnen geven die zicht geeft op de beste kwaliteit van leven. En daar is geld voor nodig. De Hersenstichting collecteert van 29 januari tot 3 februari.

Geef om je hersenen
Één op de vier mensen heeft een hersenaandoening. Dat kan iedereen overkomen. Isabella werd op haar 13e aangereden door een scooter: “Het enige wat ik mij kan herinneren van het ongeluk is dat ik aan het fietsen was en iemand heel hard aan kwam rijden. Blijkbaar ben ik toen aangereden. Ze hebben me gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment is alles in één klap veranderd en stond mijn hele leven op z’n kop. Toen ik uit coma kwam, kon ik niets meer. Net een vaatdoek, zoals mijn moeder het zegt. Ik moest alles opnieuw leren. Zindelijk worden, lopen, praten... alles. Ik blijf hopen dat ik op een dag alles weer kan wat ik voor het ongeluk ook kon.”

 

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media:  TwitterFacebook of Google+