dinsdag, 6. februari 2018 - 13:24

Parlementair onderzoek naar Europese gifvergunningen kan van start

Parlementair onderzoek naar Europese gifvergunningen kan van start
Foto: PX
Straatsburg

Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar belangenconflicten die gespeeld hebben bij het verlengen van de EU-licentie voor het omstreden landbouwgif glyfosaat. Een meerderheid van het Europees Parlement gaf hiervoor dinsdag groen licht.

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) was nauw betrokken bij de totstandkoming van de onderzoekscommissie en is kandidaat om zitting te nemen in de commissie. Over de samenstelling stemt het Europees Parlement donderdag.

 “Veel wetenschappers en zelfs de WHO hebben keer op keer gewezen op de gevaren van glyfosaat. Naast het risico op kanker is ook steeds gewaarschuwd voor vervuiling van grondwater en rivieren, en voor de hormoonverstorende werking. Die risico’s zijn nooit écht serieus genomen door de bevoegde instanties en de Europese Commissie,” zegt Hazekamp.

De parlementaire commissie zal gedurende negen maanden onderzoeken in hoeverre de Europese regels zijn nageleefd bij het verlengen van de vergunning voor glyfosaat. Zowel de rol van de Europese als van nationale beoordelingsinstanties wordt hierbij tegen het licht gehouden. De onderzoekscommissie kan getuigen horen en toegang krijgen tot geheime studies die door gifproducenten als argument werden gebruikt om glyfosaat veilig te verklaren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde het gif juist als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ en baseerde zich daarbij op openbare studies.

Terwijl de Europese Voedselautoriteit (EFSA) volhield dat glyfosaat volkomen veilig is, groeide de twijfel: er kwamen bewijzen op tafel dat studies waarop de EU-instanties zich baseerden, gemanipuleerd werden door de gif-industrie. Ook de onafhankelijkheid van wetenschappers van het Europese voedselagentschap EFSA en het Duitse Bundes Institut für Risikobewertung (BfR) werd in twijfel getrokken.

“Het is tijd dat de onderste steen boven komt. Binnen de onderzoekscommissie zal ik ervoor vechten dat belangrijke besluiten over landbouwgif voortaan onafhankelijk en op een transparante manier tot stand komen,” aldus Hazekamp.