donderdag, 15. februari 2018 - 16:13 Update: 16-02-2018 18:46

VWS:Gezondheidszorg kan en moet duurzamer

'Gezondheidszorg moet en kan duurzamer'
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Cathy van Beek is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Dit heeft het ministerie van VWS donderdagmiddag bekendgemaakt.

Versnellen

Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame zorg te versnellen. ‘Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.’

Voedselverspilling

Niet alleen het huidige regeerakkoord, maar ook eerdere ervaringen met verduurzaming binnen de sector inspireren VWS in te zetten op verduurzaming van de zorgsector. Zo is er een ziekenhuis dat vanuit duurzaamheid anders naar de voedselvoorziening is gaan kijken en verspilling van voedsel van 34% naar 11% heeft teruggebracht en nu streeft naar maximaal 5%. 

Patiënttevredenheid substantieel toegenomen

Dit terwijl de kwaliteit van de voeding net als de patiënttevredenheid substantieel is toegenomen. Reden genoeg voor VWS om serieus in te zetten op verduurzaming en daarmee terugdringen van verspilling. Het mes snijdt aan twee kanten: een grote sector verduurzaamt en dringt de CO2-uitstoot terug en door het tegengaan van verspilling draagt het bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Bestuurder Radboudumc

Cathy van Beek (61) heeft haar sporen in het vergroenen van de zorg ruimschoots verdiend. Als bestuurder van het Radboudumc in Nijmegen was ze verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid en wist ze mooie projecten te realiseren. De inzet van groene energie, het terugdringen van medicijnresten in afvalwater en de overgang naar duurzame bedrijfskleding zijn enkele voorbeelden hiervan. 

Deze projecten bleven niet onopgemerkt. Zo verscheen Van Beek afgelopen najaar als ‘motor van het duurzame denken van het ziekenhuis’ met stip op plek 45 in de Duurzame 100 van Dagblad Trouw, een lijst van invloedrijke duurzame denkers en doeners.

'Vicieuze cirkel doorbreken'

Van Beek: ‘De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee op de gezondheid van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om hier expliciet aandacht voor te hebben en deze vicieuze cirkel te doorbreken.’

In deze uitgesproken ambitie om de zorgsector te verduurzamen, is het huidige regeerakkoord leidend. Het gaat hierbij om vermindering van de CO2-uitstoot, het opzetten van een circulaire economie en het verminderen van medicijnresten in water.

Categorie:
Provincie: