woensdag, 28. november 2018 - 13:50 Update: 28-11-2018 14:51

Staat moet cardiologen Ruwaard schadevergoeding betalen

Staat moet cardiologen Ruwaard schadevergoeding betalen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft woensdag de cardiologen, die werkzaam waren in het Ruwaard van Puttenziekenhuis, deels in het gelijk gesteld en veroordeelt de Staat tot betaling van een schadevergoeding. Dit meldt de rechtbank woensdag.

Bevel

De cardiologen stellen dat Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onrechtmatig hebben gehandeld in het kader van de verlenging van het bevel van 21 november 2012. Dat bevel hield in dat de cardiologen geen zorg meer mochten verlenen in het ziekenhuis. 

Handhaven wel onrechtmatig

Volgens de rechtbank is het bevel niet onrechtmatig maar het handhaven ervan door de minister vanaf 17 december 2012 wel. Op die datum heropende het ziekenhuis onder toezicht van externe cardiologen de polikliniek cardiologie. Vanaf dat moment werd verantwoorde cardiologische zorg geleverd en had de verlenging moeten worden beëindigd.

IGZ

De rechtbank is verder van oordeel dat de Inspectie Gezondheids Zorg (IGZ) onrechtmatig heeft gehandeld. Bij het Regionaal Tuchtcollege en in het bijzijn van de media is zonder voorbehoud een direct verband gelegd tussen de tekortkomingen van de cardiologen om de zorg op een veilige en professionele manier te organiseren enerzijds, en het ontstaan van ernstige en onherstelbare schade aan patiënten anderzijds. 

Negatieve publiciteit

De IGZ heeft dit verband niet van een degelijke onderbouwing (kunnen) voorzien. Dit leidde wel tot extra bijzonder negatieve publiciteit over de cardiologen, terwijl enkel de stelling gerechtvaardigd was dat de cardiologen door tekortkomingen onverantwoorde risico’s hebben genomen ten aanzien van de gezondheid van hun patiënten. De tekortkomingen waren- de onduidelijkheid over het hoofdbehandelaarschap, de ondermaatse dossiervoering, de ondermaatse supervisie op arts-assistenten en het niet of onvoldoende houden van complicatiebesprekingen.

Geen medewerking hervatten werkzaamheden cardiologen

De IGZ handelde ook onrechtmatig door medio maart 2013 geen medewerking te verlenen aan het hervatten van de werkzaamheden door de cardiologen in het kader van een beroepsstage. Deze stage zou plaatsvinden onder toezicht van beroepsgenoten en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC). 

Schadevergoeding

De rechtbank heeft de Staat veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de cardiologen. Deze bedraagt minder dan tien procent van de gevorderde schade. De hoogte van het bedrag is vastgesteld aan de hand van een schatting van de kans op werkhervatting door de cardiologen als de Staat niet onrechtmatig had gehandeld.  Daarbij is ook gekeken naar de kans dat de raad van bestuur van het ziekenhuis akkoord zou zijn gegaan met de beroepsstage, het slagen ervan en het vervolgens verkrijgen van een mogelijkheid om weer tegen betaling cardiologische werkzaamheden uit te oefenen bij een ander ziekenhuis.

Kans op hervatting werkzaamheden niet groot

De kans op een (volledige) hervatting van deze werkzaamheden acht de rechtbank uiteindelijk niet groot. Ook zonder het onrechtmatig handelen van de Staat zouden omstandigheden zijn blijven bestaan die het voor de cardiologen lastig maakten weer aan het werk te komen. Dit geldt met name voor de negatieve publiciteit over de cardiologen die gevolgd is op het rechtmatige bevel dat de cardiologen geen zorg meer mochten verlenen in het ziekenhuis.

Schatting

Verder is bij de schatting rekening gehouden met het niet aan de Staat toe te rekenen faillissement van het ziekenhuis, de gevolgen van de tuchtklachten tegen de cardiologen en de impact van de conclusies uit de rapportages van het bureau Medirede, de NVVC en de commissie Danner.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):