vrijdag, 8. maart 2019 - 19:30

NVM-mondhygiënisten pleit voor meer preventie en minder curatie

NVM-mondhygiënisten pleit voor meer preventie en minder curatie
Utrecht

NVM-mondhygiënisten, de beroepsvereniging van mondhygiënisten in Nederland, vindt een uitbreiding van het aantal mondzorgverleners, onder andere door extra opleidingsplaatsen binnen álle geboden mondzorgopleidingen, een goed idee. De beroepsvereniging is daarbij van mening dat eerst een gezamenlijke visie op mondzorg geformuleerd dient te worden in een strategisch brede discussie. Om daarmee de zorg effectief en efficiënt in te richten: meer focus op preventie, minder op curatie.

In een maatschappij met een groeiend aantal consumenten dat actief werkt aan het behoud van een goede gezondheid, zou preventie het vertrekpunt moeten zijn van de mondzorg die geleverd wordt. Het bespaart een cliënt immers een hoop kosten en tijd door met de juiste verzorging en het juiste voedingspatroon problemen in de mond te voorkomen.

Mondzorg van de toekomst

De ideale mondzorg is zorg waarbij de cliënt centraal staat. Afhankelijk van de situatie en de problematiek in de mond wordt gekeken naar welke zorgverlener daar het beste bij past: mondhygiënist, tandarts, tandprotheticus, orthodontist en/of kaakchirurg. Mondzorgverleners werken samen, ieder vanuit de eigen expertise, om optimale zorg te kunnen verlenen. Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt.

Verbeterslag

Om een mondgezonde generatie te bereiken, is nog wel een flink aantal verbeteringen nodig volgens NVM-mondhygiënisten. Meer opleidingsplaatsen voor alle mondzorggerelateerde opleidingen is slechts een van de mogelijke oplossingen van een totaalpakket om te komen tot goed georganiseerde mondzorg.

“De mondzorgverleners in Nederland slagen er nog steeds niet in om minder gaatjes en tandvleesontstekingen bij risicogroepen als kinderen die leven in armoede en hulpbehoevende ouderen te laten ontstaan. Kinderen komen niet of te laat bij een mondzorgverlener, terwijl mondzorg tot 18 jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering. En ouderen die hulpbehoevend worden en zorgafhankelijk zijn verdwijnen uit het zicht van de mondzorgverlener, totdat ze opgenomen worden met een schrijnende mondgezondheid in een zorginstelling. Deze groepen hebben juist preventieve mondzorg nodig om vergevorderde mondproblemen, zoals wij die nu signaleren, te voorkomen. En dat vereist een andere mindset van mondzorgprofessionals.”, aldus Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten.

Mondhygiënist als expert in preventieve mondzorg

De taakherschikking richt de mondzorg beter in. De hbo-opgeleide mondhygiënist wordt zo efficiënter ingezet als zorgprofessional in de preventieve mondzorg. Doordat de mondhygiënist de zelfstandige bevoegdheid krijgt voor het boren van eerste kleine gaatjes, het maken van röntgenfoto’s en het toedienen van verdoving, handelingen die al meer dan tien jaar succesvol door mondhygiënisten worden uitgevoerd, kan er direct worden gehandeld en hoeft niet gewacht te worden op het administratieve akkoord van de tandarts. Die kan zich, door de tijdwinst die het oplevert, op zijn beurt richten op de meer complexe curatieve mondproblematiek.   
 

Categorie:
Provincie: