vrijdag, 22. november 2019 - 20:15 Update: 22-11-2019 20:22

UMC Utrecht razendsnel met griepdiagnose met nieuwe sneltest

bloedafname-buisjes-griep
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

In 2018 heeft het UMC Utrecht een snelle diagnostische test voor luchtweginfecties ingevoerd. 'Hierdoor duurt het niet 40 maar slechts 4 uur om te bepalen of iemand griep heeft en in isolatie moet', zo heeft het UMC Utrecht laten weten.

Minder snel capaciteitsproblemen

'Dit verbetert de doorstroming van patiënten met griepverschijnselen in het ziekenhuis, zodat er tijdens een griepepidemie minder snel capaciteitsproblemen optreden. Daarnaast kunnen grieppatiënten sneller en gerichter met antivirale medicatie worden behandeld', aldus het UMC Utrecht.

'Griepgevoel'

Het ene jaar worden meer mensen ziek van het griepvirus dan het andere en in jaren dat veel mensen er ziek van worden, spreken we van een griepepidemie. Voor de meeste mensen betekent dit niet meer dan het bekende ‘griepgevoel’ met koorts, luchtweginfectie, vermoeidheid en malaise. Na een aantal dagen verdwijnen deze klachten waarna volledig herstel optreedt. 

Kwetsbare patiënten 

Bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals kwetsbare ouderen en pasgeboren baby’s, kan de griep echter zo ernstig verlopen dat ze moeten worden opgenomen via de SEH (spoedeisende hulp). Tijdens een griepepidemie komt het zelfs voor dat er zoveel patiënten gezien moeten worden dat de SEH daardoor overbelast raakt. Hierdoor kan zowel de zorg voor grieppatiënten als voor andere patiënten die op de SEH gezien moeten worden, in het geding komen.

Van 40 naar 4 uur

Tot voor kort duurde het bijna 40 uur totdat laboratoriumonderzoek kon uitwijzen of een patiënt daadwerkelijk een infectie door een luchtwegvirus heeft. Om verspreiding van een eventueel virus te voorkomen moet de patiënt geïsoleerd (in een eenpersoonskamer) worden verpleegd. Hierbij dragen zorgverleners handschoenen, schort, mondneusmasker en spatbril wanneer zij contact met zulke patiënten hebben. In het UMC Utrecht is vorig jaar respiratoire sneldiagnostiek geïntroduceerd. Dankzij deze snelle diagnostische test kan het laboratoriumonderzoek worden ingekort van 40 naar 4 uur. Hierdoor kan bij patiënten snel worden bepaald of ze geïnfecteerd zijn met een luchtwegvirus waarvoor isolatie nodig is en blijven isolatiefaciliteiten in het ziekenhuis niet onnodig (lang) bezet.

Minder verpleging in isolatie

AIOS Laura Vos onderzocht het effect van respiratoire sneldiagnostiek bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Het percentage kwetsbare patiënten dat in isolatie moest worden verpleegd, bleek af te nemen van 56 naar 42 procent. Hierdoor neemt het risico af dat de SEH tijdens een griepepidemie overbelast raakt. 

Virusremmers

Daarnaast kunnen de patiënten waarbij de griep wordt vastgesteld, sneller en gerichter met virusremmers worden behandeld, zodat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Arts-microbioloog Annelies Riezebos-Brilman concludeert: 'De invoering van deze snelle diagnostische test voor luchtwegvirussen in kwetsbare patiënten heeft geresulteerd in een beter gebruik van virusremmers en van onze isolatiefaciliteiten.' De studie liet geen significante afname van het antibioticagebruik zien.

Griepepidemie 2018

Jaarlijks wordt tot 10 procent van de bevolking getroffen door de griep. Tijdens het griepseizoen 2017-2018 lagen de Nederlandse ziekenhuizen vol met grieppatiënten en ontstonden op de SEH en ook op de verpleegafdelingen geregeld capaciteitsproblemen. Hierdoor konden patiënten vaak niet in het ziekenhuis van hun keuze worden opgenomen en moesten bij andere patiënten planbare behandelingen en operaties door beddengebrek worden uitgesteld.

Categorie:
Provincie: