woensdag, 4. december 2019 - 19:27

Actuele kennis over urogynaecologie samengebracht in gelijknamig boek

microscoop-laboratorium
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Klachten van de genitaliën en de voortplantingsorganen komen vaak voor in de huisartsenpraktijk. Omdat het gaat om aandoeningen die vaak schaamte oproepen, is een begripvol en luisterend oor van de huisarts extra belangrijk. In het nieuwe boek Urogynaecologie worden de diagnostiek en behandeling van 35 veelvoorkomende urologische en gynaecologische klachten behandeld. Nivel-onderzoeker Gé Donker schreef het eerste hoofdstuk, over de trends van de afgelopen vijf jaar op het gebied van de prevalentie van urogynaecologische klachten.

In het nieuwe boek is alle actuele kennis rondom urogynaecologie samengebracht. Het is bedoeld voor alle zorgverleners (in opleiding) in de eerste en tweede lijn, die te maken krijgen met urogynaecologische klachten.

Driedelig boek

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste bevat een algemeen urogynaecologische inleiding, met thema’s als anatomie en hormonale (patho)fysiologie en gendersensitieve geneeskunde. Het tweede deel richt zich op specifieke klachten, zoals menstruatieklachten, subfertiliteit en klachten van de uitwendige genitalia bij mannen en vrouwen. In het derde deel komen aandachtgebieden aan bod als medicamenteuze overtijdbehandeling, gender discongruentie, vrouwenbesnijdenis en seksueel misbruik.

Nivel-gegevens basis voor hoofdstuk epidemiologie

Nivel-onderzoeker en huisarts-epidemioloog Gé Donker schreef het eerste hoofdstuk van het boek over de epidemiologie van urogynaecologische aandoeningen. Zij deed onderzoek naar de prevalentie en trends  en naar de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor haar onderzoek heeft zij gebruik gemaakt van de zorggegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en de peilstations. Gé Donker over urogynaecologische klachten: ‘Wist u dat menstruatiepijn typisch een klacht is voor jonge vrouwen van 15-24 jaar? En dat een derde van de vrouwen niet normaal kan functioneren tijdens de menstruatie?’

Verschillen mannen en vrouwen wat betreft anticonceptie

In haar hoofdstuk gaat Donker ook in op het onderwerp anticonceptie: ‘Het gebruik van anticonceptie is weinig veranderd in de afgelopen vijf jaar; nieuwe methoden maken nauwelijks opmars en de tweede generatiepil blijft het meest populair. Anticonceptie lijkt vooral een vrouwenzaak, maar vier keer zoveel mannen als vrouwen laten zich steriliseren.'

Peilstations Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De peilstations van het Nivel bestaan uit ongeveer veertig huisartspraktijken die wekelijks rapporteren over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routineregistraties ontbreken. Deze huisartspraktijken zijn onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, waarin zorggegevens worden verzameld van verschillende eerstelijnsdisciplines, waaronder ruim 400 huisartspraktijken.

Categorie:
Provincie: