donderdag, 13. februari 2020 - 20:40

Bijna 1 miljoen Nederlanders lijden onder taboes, onbegrip en stigma’s

Bijna 1 miljoen Nederlanders lijden onder taboes, onbegrip en stigma’s
Foto: fbf
Amersfoort

Twee miljoen Nederlanders kampen met een spijsverteringsziekte. Bijna de helft lijdt in stilte onder taboes, onbegrip of stigmatisering en een derde ervaart negatieve invloed op nabije relatie(s), bewijst uitgebreid onderzoek dat de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) vandaag publiceert.

Zo verloopt communiceren met de partner of geliefde vaak moeizaam, waardoor relaties mislukken of niet van de grond komen.

Ruim 40% van de twee miljoen spijsvertering- en stomapatiënten in ons land heeft dagelijks te maken met barrières, emotionele pijn, angst, isolement, schaamte en gevoelens van onmacht. Oorzaak zijn de stigma’s, taboes of het onbegrip rond de aandoening. Dit komt uit een onderzoek onder 3.647 patiënten dat de MLDS uitvoerde in samenwerking met zes patiëntenverenigingen. We willen meer begrip creëren en ervoor zorgen dat patiënten zich niet schamen voor hun probleem en zo in een isolement terecht komen.

Stomadrager Léon Berkhout (25) verbreekt zijn stilzwijgen in het campagnefilmpje “Taboemoe”, dat “meer begrip” als beste medicijn propageert.

Berkhout: “Ik ben al stomadrager sinds mijn geboorte. Ik verborg het, sprak er met bijna niemand over. Zeker niet met meisjes op wie ik later verliefd werd. Opbloeiende relaties mislukten hierdoor, de meisjes gingen ervandoor met vlotte jongens zonder problemen, als je begrijpt wat ik bedoel. Anderhalf jaar geleden besloot ik voortaan volledig open te zijn en ik ben nu al zes maanden met mijn vriendin, het begrip dat zij toont maakt mij echt gelukkig.”

Bijna een derde van de geënquêteerden (29%) in het onderzoek “Taboe en stigma bij maag-, darm- en leveraandoeningen” ervaart, net als Léon Berkhout doormaakte, een sterk negatieve invloed op de meest hechte relaties en/of het aangaan van liefdesrelaties.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):