woensdag, 29. april 2020 - 12:02

Nivel verkent actuele en uitgestelde gevolgen van COVID-19 voor huisarts en huisartsenzorg

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
De Bilt

Op dit moment gaat Nederland gebukt onder de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Dit zorgt voor toenemende druk op het zorgsysteem. Het Nivel brengt in het kader van zijn onderzoeksprogramma COVID-19 in kaart wat de belasting is voor huisartsenpraktijken, welke ondersteuningsbehoefte er is, welke oplossingen gevonden worden en wat de verwachtingen zijn wat betreft uitgestelde zorg.

Het Nivel heeft in afstemming met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een korte vragenlijst opgesteld voor alle huisartsenpraktijken in Nederland. Alle huisartsenpraktijken zijn inmiddels aangeschreven. Deze praktijken kunnen ons – door het invullen van de vragenlijst– inzicht geven in de actuele behoeften en uitgestelde gevolgen van de COVID-19 crisis.

Inzicht behoefte huisartsen gevolgen van COVID-19

Het inzicht naar de gevolgen van COVID-19 geeft handvatten waar huisartsen en huisartsenprakijken behoefte aan hebben, en informatie over waar mogelijk ondersteuning gegeven kan worden en vooral welke ondersteuning.

Over het onderzoek

Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van het coronavirus (COVID-19) op de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. Wij doen dit om alle praktijken en regio’s te ondersteunen bij de consequenties die dit heeft op de huisartsenzorg. De bevindingen worden verwerkt in een onderzoeksrapport. Zodra dit rapport op onze website gepubliceerd is, ontvangen deelnemende praktijken van ons per e-mail een link naar het rapport.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: