dinsdag, 9. juni 2020 - 12:59 Update: 09-06-2020 13:06

Sterk verschillende meningen over wenselijkheid corona-app

corona-app
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Delft

Er bestaat tussen Nederlanders onderling sterk verschillende meningen als het gaat over de wenselijkheid van de track-and-tracing corona app. Dit meldt de TU Delft na gezamenlijk onderzoek door de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam, de TU Delft en het RIVM.

Ja of Nee?

'Sommige Nederlanders zouden de app liever vandaag dan morgen installeren, terwijl andere Nederlanders de app onder geen beding zouden installeren en het een kwalijke zaak vinden dat de overheid nadenkt over de introductie van de app. Daarnaast is er een groep Nederlanders die een genuanceerde mening heeft', aldus de TU Delft. 

Genuanceerd

De Nederlanders met de genuanceerde mening zouden de app installeren als deze naar hun beoordeling meer voordelen heeft dan nadelen. Het hangt van de voorwaarden en eigenschappen van de app af of zij overgaan tot installatie. Deze groep twijfelaars is essentieel voor het Kabinet om de gewenste dekkingsgraad van 60% te halen. 

Random steekproef

Een random getrokken steekproef van 926 Nederlanders deed mee aan een keuze-experiment waarin verschillende varianten van de app werden voorgelegd. Deelnemers werd vervolgens gevraagd welke app zij liever zouden installeren en of zij de app waar hun voorkeur naar uitging daadwerkelijk zouden installeren. Op deze pagina komt u meer te weten over dit onderzoek en de resultaten.

Tracking-and-tracing app

Om de verspreiding van het coronavirus te helpen bestrijden, werkt de overheid momenteel aan het ontwikkelen van een tracking-and-tracing app. Zo’n app houdt bij welke telefoons in de buurt van elkaar zijn geweest en geeft een melding als men in de buurt van iemand is geweest die met het coronavirus geïnfecteerd blijkt. De effectiviteit van de app wordt bepaald door het aantal Nederlanders dat de app installeert: hoe meer Nederlanders de app installeren, hoe effectiever de app. 

Privacy

In het publieke debat lopen de meningen over een dergelijke tracking-and-tracing app echter erg uiteen. Sommigen willen graag alle middelen inzetten om de pandemie te bestrijden, terwijl anderen een tracking-and-tracing app een te zware inbreuk op de privacy vinden. Systematische inzichten in de voorkeuren van Nederlanders voor de corona app zijn daarom relevant.  

Groot nadeel dit type peilingen

Op dit moment worden voorkeuren vaak gemeten via opiniepeilingen waarin aan Nederlanders bijvoorbeeld wordt gevraagd of zij de app wel of niet zouden installeren. Een groot nadeel van dit type peilingen is dat burgers hun voorkeuren uiten zonder dat zij weten waar zij precies hun voorkeuren over uiten. Voorkeuren over de corona app hangen waarschijnlijk af van de kenmerken van de app. Is de app anoniem? Hoe groot is de kans dat de app een verkeerde melding geeft en je onterecht thuiszit of juist geen melding krijgt, terwijl je wel COVID-19 onder de leden hebt? Dit kan men te weten komen door voorkeuren van Nederlanders over de corona app te analyseren met keuze-experimenten.

Het experiment

In het keuze-experiment moesten deelnemers acht keer een keuze maken tussen twee varianten van de corona app. Respondenten kregen eerst de vraag: “Welke app zou u liever willen installeren op uw eigen smartphone?”, en vervolgens: “Zou u de gekozen app daadwerkelijk installeren of niet?”. Als respondenten geen smartphone hadden, dan werd aan hen verteld dat zij ervan uit konden gaan dat ze van de overheid gratis een klein apparaatje konden krijgen (token) dat hetzelfde kan als de app. Door deze keuzes met statistische technieken te analyseren kan voor elke eigenschap worden vastgesteld hoe Nederlanders dit meewegen in hun beslissing om de app wel of niet te installeren. Dit stelt beleidsmakers in staat om per combinatie van kenmerken een inschatting te maken over het percentage van de Nederlandse bevolking dat de app zal installeren.

De resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlanders zeer verschillend denken over de wenselijkheid van deze corona app. De onderzoekers doen al jarenlang onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over overheidsbeleid in verschillende domeinen, maar zulke grote tegenstellingen hebben zij niet eerder gezien.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: