vrijdag, 11. september 2020 - 10:39

Ruim een derde van diabetes type 2-patiënten in de huisartspraktijk heeft een nierfunctiestoornis

Foto van huisartspraktijk | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Zo’n 6 procent van de patiënten die de huisarts jaarlijks ziet, lijdt aan diabetes type 2. Maar liefst een derde van hen blijkt een verhoogd risico op nierfunctiestoornissen te hebben, oftewel diabetische nefropathie. Schade aan de nieren geeft een verhoogd risico op andere aandoeningen en zelfs op overlijden. Het is daarom van groot belang nierschade te beperken. Omdat de meeste patiënten met diabetes worden behandeld in de huisartspraktijk is de huisartsenpraktijk een goede setting voor onderzoek naar patiënten met diabetische nefropathie in Nederland. Het Nivel brengt hiertoe de prevalentie en incidentie van nefropathie in de huisartsenpraktijk in kaart.

Patiënten met diabetes mellitus hebben een verhoogde kans op complicaties, zoals hart- en vaatziekten, retinopathie en dus ook nierfunctiestoornissen, ook wel diabetische nefropathie genaamd.

Prevalentie, incidentie en behandeling in de huisartsenpraktijk

De meeste patiënten met diabetes worden behandeld in de huisartspraktijk. Om nierschade te beperken of te voorkomen, wordt bij patiënten zowel de bloedsuikerspiegel als de bloeddruk goed gecontroleerd en zo nodig behandeld. Ook wordt regelmatig de nierfunctie gecontroleerd. Het aantal andere chronische aandoeningen, voorgeschreven geneesmiddelen en verwijzingen naar de tweede lijn neemt toe met toe het minder worden van de nierfunctie. Om meer inzicht te krijgen in de omvang van deze factoren in de huisartspraktijk heeft het Nivel ze beschreven per risicocategorie chronische nierschade.

Categorie:
Provincie: