woensdag, 14. oktober 2020 - 10:39

Het Nivel onderzoekt man/vrouw-verschillen in de zorg bij reumatische aandoeningen

Vrouw met pijn
Foto: PX
Utrecht

Het Nivel onderzoekt samen met ReumaNederland, Amsterdam UMC (Locatie VUmc) en het UMC Utrecht in hoeverre aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen binnen de zorg voor reumatische aandoeningen nodig én haalbaar is. ZonMw stelt hiervoor subsidie beschikbaar, in het kader van het programma Gender en Gezondheid.

Reuma komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen ervaren ook meer klachten en problemen in het dagelijks leven ten gevolge van de behandeling van reuma. Bovendien verschillen mannen en vrouwen in hun wensen ten aanzien van informatie en ondersteuning. Zorgverleners zijn zich niet altijd bewust van deze verschillen. Ook is er niet altijd overtuigend bewijs dat deze verschillen tussen mannen en vrouwen daadwerkelijk bestaan en aandacht behoeven.

Reumazorg verbeteren door kennis over genderverschillen te delen
Doel van het onderzoeksproject is om samen met patiënten en zorgverleners te bezien welke verschillen tussen mannen en vrouwen de belangrijkste zijn en hoe we de kennis over deze verschillen kunnen inzetten om de zorg rondom reuma te verbeteren.

In deze fase van het project zijn we op zoek naar zorgverleners werkzaam in de zorg voor reumatische aandoeningen die mee willen doen aan een online enquête.

Categorie:
Provincie: