woensdag, 14. oktober 2020 - 14:47 Update: 14-10-2020 14:56

Speciaal panel gaat VWS adviseren over innovatieve behandelingen COVID19

hugo-de-jonge
Foto: Min. VWS
Den Haag

Het Adviespanel Innovatieve Behandelingen COVID-19, waarin acht wetenschappers zitten, gaan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over beloftevolle nieuwe coronabehandelingen. Dit meldt het ministerie van VWS woensdag.

Frits Rosendaal

Voorzitter van dit onafhankelijke adviespanel is professor Frits Rosendaal. Hij is verbonden aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Wek of niet kansrijk?

Bij veelbelovende nieuwe  behandelingen voor COVID-19 gaat het voornamelijk om onderzoek naar geneesmiddelen die het herstel van coronapatiënten versnellen of de gevolgen beperken. Veel ziekenhuizen, universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven hebben initiatieven op dit gebied ontwikkeld. De vraag hoe kansrijk die zijn vraagt om een onafhankelijke blik. Daarom heeft minister Hugo de Jonge in juni een adviespanel ingesteld. Dit panel bestaat uit wetenschappers en clinici die vanwege hun ervaring bij de NFU, CCMO, ZonMw en de FMS zijn voorgedragen. Ook is er expertise ten aanzien van kwetsbare ouderen en geneesmiddelenbeleid.

Inhoudelijke duiding

Een belangrijke rol van het Adviespanel is om inhoudelijke duiding aan initiatieven en ontwikkelingen te geven en daarbij te adviseren welke acties VWS kan ondernemen om specifieke kansrijke behandelingen te helpen ontwikkelen. Het panel komt iedere maand bijeen of vaker indien nodig.

ZonMw COVID-19 onderzoeksprogramma

Voorzitter prof. Frits Rosendaal: 'We zien dat er de afgelopen maanden veel geleerd is over het behandelen van coronapatiënten. Nationaal en internationaal is er belangrijk onderzoek naar behandelingen bezig. Om deze wanneer het onderzoek positief uitvalt, versneld bij Nederlandse patiënten te krijgen, kijken we op het volgende overleg bijvoorbeeld naar de verschillende projecten die er lopen onder het ZonMw COVID-19 onderzoeksprogramma. En bespreken we hoe het ministerie daarin verdere ondersteuning kan bieden of bijdragen. Hierover adviseren wij het ministerie.'

'Blij met betrokkenheid en expertise'

Minister De Jonge: 'We willen de ontwikkelingen van behandelopties voor COVID-19 graag stimuleren. Ik ben daarom blij met de betrokkenheid van deze deskundigen en hun bereidwilligheid om hun expertise op dit vlak in te zetten.'

Leden van het onafhankelijke Adviespanel

Voorzitter: Prof. dr F.R. Rosendaal (NFU, LUMC)
Prof. M.J.M. Bonten (NFU, UMCU)
Dhr. J. van Gerven (CCMO)
Dr P. Kunst (FMS)
Prof. dr. H.G.M. Leufkens (Universiteit Utrecht)
Prof. dr M. Muller (FMS)
Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert (Radboudumc)
Dr. S. de Visser (ZonMw)
Secretariaat:
J. Selhorst (ZonMw) 
L. de Ruiter (VWS)

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: