dinsdag, 27. oktober 2020 - 8:39 Update: 27-10-2020 14:59

Hart- en vaatpatiënten: 'blijf ook nu klachten melden'

Foto van hart | Archief FBF
Foto: Archief FBF
Utrecht

Uit de op 22 oktober jl. gepresenteerde analyse van de verwijsdata van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en ZorgDomein blijkt ook dat huisartsen minder verwijzingen voor hun patiënten uitschrijven naar de ziekenhuiszorg. ‘Vorige week lag het aantal verwijzingen naar ziekenhuiszorg op 72% van wat we zouden verwachten zonder coronacrisis,’ aldus de NZa. Dat zijn voor de gehele specialistische zorg 58 duizend minder verwijzingen dan verwacht in deze periode.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen. Het is niet nodig om het ziekenhuis bij (acute) klachten te mijden, ook nu doen ziekenhuizen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Net als in het voorjaar doen wij daarom de oproep om acute hartklachten zoals pijn op de borst, plotseling opgetreden benauwdheid of wegrakingen wél bij de huisartsenpost of 112 te melden. En bij acute verlamming, spraak- of taalstoornis 112 te bellen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: