dinsdag, 17. november 2020 - 14:55 Update: 17-11-2020 15:57

RIVM: 2e coronagolf neemt veel langzamer af dan de 1e

eerste-en-tweede-golf
Foto: RIVM
Bilthoven

De daling in het aantal positief geteste personen, ziekenhuis- en IC intensive care -opnames van deze week is duidelijk minder sterk dan de week daarvoor. Dit meldt het RIVM dinsdag.

Langzamer

De tweede golf COVID-19 neemt dan ook veel langzamer af dan de eerste', aldus het RIVM. Afgelopen week is het aantal nieuwe meldingen van COVID-19 voor de tweede week op rij gedaald ten opzichte van de week daarvoor. De huidige afname van meldingen en ziekenhuisopnames is in lijn met de berekeningen die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voorafgaand aan de maatregelen heeft gemaakt. In alle regio’s is het aantal meldingen afgenomen. 

118.000 besmette personen

Het aantal mensen dat andere mensen kan besmetten met het coronavirus is deze week geschat op bijna 118.000 personen met een ondergrens van 83.000 en een bovengrens van 150.000.  De daling van het aantal COVID-19 besmettelijke mensen in Nederland gaat in oktober en november veel langzamer dan tijdens de eerste golf in maart en april. 

Verloop aantal besmettelijke personen

Dat is goed te zien in het verloop van aantal besmettelijke personen. Op 24 maart waren er 169.000 besmettelijke personen in Nederland. Dat aantal daalde in drie weken tijd met 43% naar 96.000 besmettelijke personen op 14 april. Op 15 oktober waren er 159.000 besmettelijke personen in Nederland. In de afgelopen drie weken is dat aantal met 25% gedaald, naar 118.000 besmettelijke personen op 5 november. 

Aantal COVID-19 meldingen en verschillen tussen regio’s

In de afgelopen week zijn 37.706 meldingen van nieuwe bewezen COVID-19 infecties ontvangen, dit zijn 5.915 (-14%) meldingen minder dan de week daarvoor. Deze daling is minder groot dan de week daarvoor, toen werd er een daling van 32% gerapporteerd. In alle leeftijdsgroepen is wederom een afname te zien. 

20 regio's in ernstige fase

Ook is de daling in alle regio’s zichtbaar. In de regio’s Kennemerland en Rotterdam-Rijnmond zien we deze week de grootste afname in het aantal nieuwe meldingen per 100.000 inwoners. Toch is het aantal mensen met een positieve testuitslag nog steeds zeer hoog: 20 van de 25 regio’s zitten nog steeds in een ernstige fase van de COVID-19 epidemie, met meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners. Geen van alle regio’s zitten in een beheersbare fase met minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten en percentages positief

Van 9 tot en met 15 november zijn 226.094 personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn er bijna 19.000 minder dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 226.083 personen, hiervan testten 31.219 mensen positief. Het percentage positief geteste personen is daarmee 13,8% en daalt deze week licht in vergelijking met de voorgaande week. Maar het percentage positief is nog steeds hoog en vergelijkbaar met begin oktober (week 41), toen was het percentage positief 13,6 %.

Sneller bericht van de uitslag

De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag van een test in de GGD teststraten is de laatste weken sterk verkort. Iemand die telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak heeft gemaakt heeft nu in minder dan een dag tot maximaal 38 uur de uitslag van de coronatest.   

Verpleeghuizen

Het aantal nieuwe verpleeghuislocaties met tenminste één bewoner met  bevestigde COVID-19  is de laatste weken afgenomen. In afgelopen week zijn er 156 nieuwe besmette verpleeghuislocaties bijgekomen, in de week daarvoor waren dit er nog 182. 

Sterfte hoger dan verwacht, maar stijging neemt niet verder toe

Het CBS meldt in de week van 2 tot en met 8 november, dat de sterfte in vergelijking met een week eerder niet verder is toegenomen. De sterfte in deze week is net als in week 44, 700 overlijdens hoger dan verwacht. Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van 29 oktober tot en met 4 november is de sterfte, net als de week daarvoor, sterk verhoogd in de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar en ouder. De sterfte was verhoogd in alle regio’s. De opkomende hogere sterfte valt samen met de tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Een aanzienlijk deel van de oversterfte is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.

Het reproductiegetal R

Het reproductiegetal van 30 oktober s met 0,89 (ondergrens: 0,86 en bovengrens: 0,91) nauwelijks veranderd ten opzichte van een week eerder. Het reproductiegetal van 0,89 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 89 andere mensen besmetten met het virus. Hoe lager het reproductiegetal hoe beter. 

Dagcijfers

Het RIVM publiceert wekelijks een overzicht van het aantal besmettingen, het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC intensive care  en het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dagcijfers (in sommige media gecorrigeerd voor nagekomen wijzigingen, en in andere media niet) kunnen door nameldingen soms sterk fluctueren en zijn daarom minder geschikt om het verloop van de epidemie te monitoren. Het RIVM publiceert elke dag open data. Deze open data is voor iedereen toegankelijk. Deze informatie is ook dagelijks te vinden op het coronadashboard.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: