vrijdag, 11. december 2020 - 17:00 Update: 11-12-2020 17:18

Drugsverslaving bij jongeren

yeswecanclinics
Waalre

Drugsgebruik onder jongeren vormt een steeds groter wordend probleem en veel ouders maken zich er dan ook zorgen over. De huidige jeugd heeft meer geld te besteden dan eerdere generaties, en de drang om met drugs te experimenteren wordt steeds groter. Drugsgebruik kan echter grote gevolgen hebben voor de persoonlijke gezondheid, zeker omdat het lichaam van jongeren nog niet volgroeid is. Daarnaast kan gebruik van alcohol en drugs leiden tot geweld, agressie en vandalisme, en bestaat de kans op verslaving bij langdurig gebruik.

Welke drugs worden gebruikt, en hoe vaak?

Veel jongeren experimenteren met het gebruik van alcohol en drugs. Vaak blijft het bij experimenteren. In de meeste gevallen gaat het bij schoolgaande kinderen om cannabis. Van 16-jarigen heeft ruim tien procent wel eens cannabis gebruikt. Bij 18-jarigen is dit aantal gestegen tot bijna veertig procent, waarbij de helft hiervan regelmatig drugs gebruikt. De laatste jaren is lachgas sterk in opkomst gekomen. Uit onderzoek van Trimbos bleek dat acht procent van jongeren van 16 jaar dit wel eens gebruikt had, en 17 procent van de jongeren tussen 16 en 18 jaar dit wel eens gebruikten. Naarmate jongeren ouder worden, worden vaker harddrugs gebruikt. Zo hadden volgens Trimbos van de 18-jarigen in 2019 bijna negen procent wel eens ecstasy gebruikt. Deze harddrug wordt bij jongeren het meest gebruikt, vooral in het uitgaanscircuit zoals op festivals en op dancefeesten.

Wanneer wordt drugsgebruik een drugsverslaving?

Hierboven zijn enkele cijfers gegeven over het drugsgebruik onder jongeren. Maar niet alle jongeren die drugs gebruik(t)en hebben een drugsverslaving. Het verschil tussen drugsgebruik en een -verslaving is niet zomaar in een kwantiteit uit te drukken. Wanneer er dan wel sprake is van een drugsverslaving?

- Om het gewenste effect te bereiken heb je steeds meer van het middel nodig;
- Van een middel neem je steeds meer in, voor langere tijd dan eigenlijk de bedoeling was;
- Zodra je het middel niet meer gebruikt treden ontwenningsverschijnselen op, of je hebt andere middelen tegen de ontwenningsverschijnselen nodig;
- Je blijft doorgaan met het gebruik van een middel, ook al weet je dat het zorgt voor (verergering van) fysieke of psychische problemen;
- Je wilt minderen of stoppen met het gebruik en hebt verschillende pogingen daartoe ondernomen;
- Het verkrijgen en / of het gebruik van een middel kost je veel tijd;
- Het gebruik kost je veel geld dat leidt tot financiële problemen; en
- Door het drugsgebruik verminder of stop je met belangrijke sociale activiteiten, vrijetijdsbestedingen en / of werk.

Hoe is een drugsverslaving te behandelen?

Voor de behandeling van een drugsverslaving kun je terecht bij Yes We Can Clinics. Jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar die zijn vastgelopen in hun leven worden er hier samen met hun ouders weer bovenop geholpen. YWCC heeft de positieve dynamiek van de groep als uitgangspunt. Naast groepssessies hebben de jongeren iedere week meerdere één-op-éénsessies met psychologen en psychiaters, krijgen de jongeren psycho-educatie en worden er iedere dag veel sport- en spelactiviteiten georganiseerd.

Elke dag zetten honderden medewerkers zich in om een positieve draai te geven aan het leven van jongeren (fellows) en hun families. Tijdens de behandeling staan onvoorwaardelijke warmte, veiligheid en - op het juiste moment - confrontatie centraal. Het betreft overigens niet enkel jongeren met een (drugs)verslaving, maar ook jongens en meiden met psychische problemen en gedragsproblemen.

Categorie:
Provincie: