donderdag, 4. februari 2021 - 12:17 Update: 04-02-2021 20:32

NZa ziet aantal verwijzingen door huisartsen in afgelopen week weer toenemen

Foto van medische controle | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

Vorige week hebben huisartsen meer verwijzingen kunnen uitschrijven voor hun patiënten naar ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. 'Vorige week lag het aantal verwijzingen op 86% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak, tegenover 77% in de voorafgaande week', zo meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de cijfers van ZorgDomein.

Ook minder OK's afgeschaald

'Daarnaast geven ziekenhuizen in ons Zorgbeeldportaal aan dat het aantal operatiekamers op dit moment 35 procent is afgeschaald, ten opzichte van 40% in de voorgaande week', aldus de NZa.

Afname afschaling in alle regio's

In alle regio’s is de gerapporteerde afschaling vanaf begin januari afgenomen, wat betekent dat meer operatiekamers in gebruik zijn voor de reguliere zorg. Alle ziekenhuizen in Nederland geven deze week aan alle (semi-)acute zorg te kunnen leveren.

Toename kritiek planbare zorg ziekenhuizen

70% van ziekenhuizen geeft aan alle kritiek planbare zorg te kunnen leveren - de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week was dit nog 63%. Deze week geeft 61% van de ziekenhuizen aan deels planbare zorg te kunnen leveren, ten opzichte van 58% vorige week.

GGZ-patiënten  

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben uitgeschreven voor hun patiënten naar de ggz volgt sinds begin januari de verwachte trend. Er zijn wel verschillen tussen diagnoses. Zo is het aantal verwijzingen voor gedragsproblemen, cognitieve problemen en somatoforme klachten lager dan vorig jaar. Het aantal verwijzingen voor stemmingsklachten lijkt iets hoger te liggen dan vorig jaar.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: