woensdag, 7. april 2021 - 9:04

Rode Kruis voorziet in behoefte aan begeleid vervoer naar vaccinatielocatie

vaccinatie
Foto: PX
Den Haag

Sinds het begin van dit jaar heeft het Rode Kruis ruim 2000 aanvragen gekregen voor het vervoeren van ouderen die niet zelfstandig naar de vaccinatielocatie kunnen komen. De hulporganisatie vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Als blijkt dat iemand geen enkele andere mogelijkheid heeft om zelfstandig naar de vaccinatielocatie te reizen, kan het Rode Kruis ondersteunen.

“We rijden ouderen die dat nodig hebben niet alleen naar de locatie, maar zorgen er ook voor dat diegene begeleid wordt naar de plek waar de vaccinatie gezet wordt. Dit is specifiek voor mensen die net deze extra ondersteuning nodig hebben”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. De 99-jarige meneer Zuydendorp, die met vervoer én in de vaccinatielocatie door het Rode Kruis geholpen is, vertelt: “Ik vind het fijn dat ik dit hele traject begeleiding heb gekregen. Ik ben het Rode Kruis heel dankbaar.”

Uitnodiging

Ouderen die uitgenodigd worden voor een coronavaccinatie ontvangen hierover een brief van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op dat moment kunnen zij een afspraak maken voor een vaccinatie via het telefoonnummer genoemd in deze brief. Vervolgens wordt gekeken of ouderen die niet over eigen vervoer beschikken en ook geen beroep kunnen doen op hun netwerk of alternatieve vervoersmogelijkheid, zoals vervoer via gemeenten, in aanmerking komen voor hulp. Via de website van het Rode Kruis is in een stappenplan na te lezen hoe begeleid vervoer naar een vaccinatielocatie geregeld kan worden.  

Ondersteuning vaccinaties

Het Rode Kruis ondersteunt in verschillende regio’s in Nederland de GGD’en bij het vaccineren. Zo zijn er hulpverleners van het Rode Kruis die in de regio’s Hollands Midden, Haaglanden en Kennemerland vaccinaties toedienen. Dit zijn mensen met een medische achtergrond of mensen die een medische opleiding volgen. Het Rode Kruis zet ook EHBO-hulpverleners in op verschillende vaccinatielocaties. Zij observeren mensen in het kwartier na de vaccinatie en verlenen zo nodig eerste hulp. Daarnaast biedt de hulporganisatie in een aantal regio’s ondersteuning bij de ontvangst, de administratie en het logistieke proces op de locaties.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: