maandag, 10. mei 2021 - 10:06

Meeste vermoede bijwerkingen gemeld voor borstimplantaten en koperspiraaltjes in 2020

Borstimplantaat
Foto: PX
De Bilt

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) kreeg in 2020 van 248 personen meldingen van vermoede bijwerkingen van implantaten. De meldingen kwamen van zowel zorgverleners als burgers en gingen vooral over borstimplantaten en koperspiraaltjes. Vermoeidheid werd het meest gemeld. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het MEBI.

In totaal zijn over 303 implantaten 1535 vermoede bijwerkingen gemeld. 248 personen deden een melding, waarvan 202 burgers en 46 zorgverleners. Hoewel net zoals in voorgaande jaren de meeste meldingen van burgers zijn, ziet MEBI wel een stijging in het aantal meldingen door zorgverleners.

Borstimplantaten

Net als voorgaande jaren gaan de meeste binnengekomen meldingen over borstimplantaten (72%). Voor 45% van de patiënten met borstimplantaten die gezondheidsklachten meldden, hebben deze een grote impact op het dagelijks leven. Zij gaven aan dat ze door de gezondheidsklachten niet meer in staat zijn te werken, het huishouden te doen, voor de kinderen te zorgen of hobby’s uit te voeren. Vermoeidheid is de gezondheidsklacht die het meest genoemd werd. Daarna volgen gewrichtspijn en pijn in de borst(en).

Koperspiraaltjes

16% van de meldingen ging over koperspiraaltjes. Het is opvallend dat de meerderheid van de meldingen over koperspiraaltjes afkomstig was van zorgverleners. Van de melders gaf 2% aan dat gezondheidsklachten een grote impact op het dagelijks leven hebben. Het meest gemeld werd zwangerschap, uitstoting van het spiraaltje, breken van het spiraaltje en gecompliceerde verwijdering van het spiraaltje.

Belang van melden

Door gezondheidsklachten tijdig te melden krijgt MEBI mogelijke bijwerkingen van implantaten eerder in beeld. Als er veel of bijzondere gezondheidsklachten worden gemeld, dan kan MEBI burgers, zorgverleners en de overheid informeren. Burgers en zorgverleners kunnen vermoede bijwerkingen melden via de website Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.

Categorie:
Provincie: