woensdag, 2. juni 2021 - 16:34 Update: 02-06-2021 16:47

Aantal donors met corona-antistoffen gestegen naar 54%

reageerbuisjes-bloed-laboratorium
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

Het percentage donors met anti-Covid-19 antistoffen is in mei, met de sterkste stijging tot nu toe, gegroeid van 32% naar 54%. De sterke stijging is het gevolg van de bijna 9,5 miljoen vaccinaties die inmiddels zijn gezet. Sanquin Research rapporteert dat.

Ouderen

De groepen die voorrang kregen bij vaccineren, zijn duidelijk terug te vinden bij de onderverdeling naar leeftijd. Bij 90% van donors ouder dan 70 jaar werden antistoffen gevonden. Bij donors van 61 tot 70 jaar is dit ongeveer 85%, en bij donors van 51 tot 50 jaar ongeveer 54%. De grafieken laten voor elk van deze leeftijdsgroepen een sterke stijging zien vanaf het moment dat zij gevaccineerd konden worden.

Combinatie van voortgaande besmettingen en vaccinatie

Bij de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar is ook een opvallende stijging van donors met antistoffen te zien, van 30% naar ruim 40%. Die toename begon al een maand geleden, en lijkt een combinatie van voortgaande besmettingen en vaccinatie te zijn. Verder onderzoek hiernaar loopt nog. Sanquin gebruikt daarbij een test om verschillende corona-antistoffen te onderscheiden, om zo vast te stellen of iemand door vaccinatie of door een infectie antistoffen heeft ontwikkeld.

Groepsimmuniteit mogelijk al in juli bereikt

Het verhoogde vaccinatietempo is terug te vinden in deze meting. Als het percentage mensen met antistoffen zo snel blijft stijgen, wordt misschien al in juli zoveel immuniteit bereikt, dat de circulatie van het coronavirus sterk onderdrukt wordt.

Sanquin Vinger aan de Pols-studie

Wekelijks onderzoekt Sanquins Vinger aan de Pols (VAP)-studie een steekproef van ongeveer 2.000 bloeddonors op corona-antistoffen, in samenwerking met het RIVM. Het meten van antistoffen bij donors geeft inzicht in de verspreiding van COVID-19 en de mate van vaccinatie in Nederland. Sanquin doet dit in opdracht van het ministerie van VWS, in ieder geval tot en met juni van dit jaar.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: