zondag, 20. juni 2021 - 10:17 Update: 20-06-2021 11:30

'Winters' RS-virus lijkt nu al toe te slaan onder jonge kinderen

Baby in couveuse
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Het RS-virus, dat een ernstige luchtweginfectie kan veroorzaken bij met name jonge kinderen en dat normaal gesproken vooral in de winter voor veel ziekenhuisopnames zorgt, lijkt op dit moment al toe te slaan gezien de zichtbare toename van het aantal kinderen met deze infectie. Dit meldt Nivel.

Respiratoir syncytieel virus

Het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) is een virus dat een van de belangrijkste veroorzakers is van verkoudheid. Voor volwassenen blijft het dan bij verkoudheid, maar vooral bij zeer jonge kinderen kan de verkoudheid overslaan op de lagere luchtwegen. Ook kwetsbare ouderen kunnen er ernstig ziek van worden.

Scholen gesloten vanwege corona

De sluiting van de scholen lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het remmen en verspreiden van het RS-virus afgelopen winter. In landen waar er sinds de COVID-19 pandemie een verlate RS-virus epidemie is vastgesteld (in de lente of zomer), zoals Frankrijk, IJsland, Australië en Zuid Afrika, waren de basisscholen en kinderopvang geopend vlak voor en tijdens de RS-virusepidemie. Sluiting van de scholen lijkt hierom een belangrijke rol te spelen in de remming van de verspreiding van het RS-virus. 

Toename RS-infecties

'Sinds in Nederland de basisscholen en kinderopvang weer geopend zijn, zien we dat het aantal patiënten met een RS-virusinfectie vanaf april iets toeneemt in de virologische weekstaten van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie', aldus het Nivel. De laatste twee weken is de toename groter, 14 patiënten per week. Bij 21 patiënten per week is er sprake van een epidemie. Naar verwachting zal de uitbraak niet zo groot zijn als in de winterperiodes, dankzij de naderende schoolvakanties.

Nog geen epidemie

Sinds de invoering van de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is dit nauwelijks het geval. Recent onderzoek van het Nivel en het RIVM toont aan dat naar verwachting een RS-virusepidemie in de komende winter omvangrijker zal zijn dan normaal, maar dat een RS-virusepidemie ook heel goed buiten het gebruikelijke winterseizoen, bijvoorbeeld in de zomer, kan optreden. De officiële cijfers laten de laatste twee weken een toename zien in het aantal patiënten met het RS-virus, maar hebben nog geen epidemische grens bereikt.

Volgende RS-virusepidemie mogelijk groter en buiten gebruikelijke winterseizoen

Met een literatuuronderzoek hebben we onderzocht wat de impact van de coronamaatregelen is op de verspreiding van het RS-virus. Op basis daarvan hebben we 4 mogelijke scenario’s beschreven voor het tijdstip en de omvang van de volgende RS-virusepidemie in Nederland. De belangrijkste conclusies zijn dat de RS-virusepidemie kan starten buiten het winterseizoen, bijvoorbeeld in de zomer. Dit scenario lijkt momenteel realistisch. 

Ook omvang RS-virusepidemie groter 

Het onderzoek wijst ook uit dat de omvang van de RS-virusepidemie groter zal zijn, omdat meer kinderen (gelijktijdig) vatbaar zijn voor een RS-virusinfectie. Normaal gesproken heeft 60-70% van de kinderen onder de 1 jaar en bijna alle kinderen onder de 2 jaar een RS-virusinfectie doorgemaakt. Doordat er weinig RS-virus was het afgelopen jaar is de groep jonge kinderen zonder immuniteit tegen het RS-virus gegroeid en zal de omvang van de RS-virusepidemie groter zijn. De verwachting is echter wel dat de schoolvakantie het aantal RS-virusinfecties kan remmen.

Categorie:
Provincie: