maandag, 27. september 2021 - 9:28

VeiligheidNL luidt de noodklok. Valpreventie kan en moet structureel aangepakt worden

vrouw gevallen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

Iedere dag belanden er ruim 280 ouderen (65+) door een val op de Spoedeisende Hulp (SEH), dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke (zorg)kosten. De directe medische zorgkosten ten gevolge van een valongeval schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.  VeiligheidNL onderzocht dat bij gelijkblijvend beleid, binnen 10 jaar de SEH-opnamen ten gevolge van een val met 50% toenemen en de directe medische kosten verdubbelen. De druk op de zorg is nu al groot en wordt alleen maar groter als we valpreventie niet structureel aanpakken. En dat kan, want valpreventie loont en er zijn meerdere kosteneffectieve  aanpakken beschikbaar.   

Valletsel bij ouderen veroorzaakt onnodig veel (blijvende) schade

Vallen is nu al de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het aantal SEH-bezoeken vanwege een valongeval stijgt vooral vanwege de dubbele vergrijzing: Van de 85-plussers komt 1 op de 2 in een verpleeghuis terecht na een val en is het percentage ernstig letsel, verlies van kwaliteit van leven en medische kosten het grootst.  Het risico op een val neemt toe met de leeftijd door minder bewegen, verhoogde kans op ziekten en toenemend medicatiegebruik. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen is investeren in een structurele aanpak van valpreventie essentieel.  

Structurele inzet op valpreventie noodzakelijk

De aanpak van valpreventie is momenteel te ad hoc, kleinschalig en op projectbasis. Wie verantwoordelijk is voor het organiseren of (laten) uitvoeren van valpreventie activiteiten is onduidelijk en er ontbreekt een structurele financieringsgrond. Effectieve valpreventie vereist inzet en samenwerking op landelijk en lokaal niveau vanuit het sociaal, zorg en beweegdomein. VeiligheidNL gelooft in een alliantie met vertegenwoordigers vanuit overheid, gemeente, zorginstellingen en zorgverzekeraars om de noodzakelijke impuls te geven aan valpreventie.

“Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat overal in Nederland structureel effectieve valpreventie wordt aangeboden. Wie zet met ons de stap om nu echt het verschil te maken voor ouderen”,  Martijntje Bakker, directeur/bestuurder VeiligheidNL

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis steunt dit initiatief van harte. “Om het belang van valpreventie te onderstrepen pleiten wij in ons verkiezingsmanifest voor het zo snel mogelijk opnemen van valpreventie in het basispakket” aldus Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis. “Zelf hebben we het al opgenomen in ons Extra Vitaal-pakket en voegen we valpreventie komend jaar toe aan ons reguliere aanvullende pakket.

“Iedereen kent het spreekwoord; voorkomen is beter dan genezen. Maar wist je dat er in Nederland dagelijks 14 doden vallen door ongelukkige vallen? Valpreventie is bewezen effectief en voorkomt veel persoonlijk leed. Het ontlast bovendien zorgprofessionals op bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp. Wij zijn betrokken bij verschillende initiatieven rondom valpreventie en steunen de oproep om nu echt stappen te zetten om valpreventie landelijk te implementeren”, aldus Karien van Gennip, CEO van Coöperatie VGZ.

Categorie:
Provincie: