vrijdag, 11. februari 2022 - 20:33 Update: 12-02-2022 9:33

Kuipers bereid centralisatie kinderhartchirurgie herzien

Ernst Kuipers
Foto: Martijn Beekman
Den Haag

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid schrijft in een brief aan de Kamer dat het kabinet bereid is om het plan te herzien om de Nederlandse kinderhartchirurgie in Rotterdam en Utrecht te concentreren. Dit na kritiek uit steden die de zorgtaak zouden verliezen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal voor de zomer opnieuw een analyse maken wat de gevolgen zullen zijn als de kinderhartchirurgie in Rotterdam en Utrecht geconcentreerd zullen worden. De bedoeling van het centraliseren is de expertise op twee plekken en deze uit te breiden. Zo bouwen chirurgen volgens het kabinet meer routine op en zou de zorg beter worden.

Kuipers schrijft: ‘Ik ben bereid, als daar goede inhoudelijke redenen voor zijn, de keuze voor deze locaties te heroverwegen.’ Volgens de minister is iedereen vóór centralisatie, maar wil niemand de consequenties er van dragen