donderdag, 24. maart 2022 - 16:46 Update: 24-03-2022 16:47

Nederland telt toename tuberculosepatiënten

Nederland telt toename tuberculosepatiënten
Utrecht

Het aantal mensen met tuberculose (tbcTuberculose) in Nederland is in 2021 iets toegenomen. In 2021 waren er 680 tbc-patiënten in Nederland. Dit is 9 procent meer dan in 2020 (622 patiënten). Bij 296 patiënten bevond de tuberculose zich buiten de longen.

Er waren 384 patiënten met tbc in de longen. Hiervan hadden 141 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Meer dan driekwart van de tbcTuberculose-patiënten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt. In 2021 zijn de meeste tbc-patiënten geboren in Eritrea (65), gevolgd door Marokko (51) en India (50). 

Tijdens de COVID-19 pandemie in 2020 daalde het aantal tbc-meldingen in Nederland fors. Waarschijnlijk speelden hierbij de lagere instroom van migranten, de verminderde verspreiding van de tuberculosebacterie en uitgestelde zorg een rol. In 2021 duurde de COVID-19 pandemie in Nederland voort, met periodes van lockdowns en maatregelen. Dit had mogelijk opnieuw invloed op de cijfers. Het aantal meldingen in 2021 past, ondanks de toename ten opzichte van 2020, in de dalende trend van tbc-meldingen in Nederland in de afgelopen decennia.

Effecten op lange termijn

Welke effecten de COVID-19 pandemie heeft op het aantal mensen met tuberculose in Nederland op de lange termijn, zal in de komende jaren duidelijk worden. Het RIVM houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is meldingsplichtig. Dit betekent dat artsen de ziekte moeten melden aan de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. De GGD meldt dit vervolgens aan het RIVM. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als de ziekte in de longen zit. 

Behandeling

Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica. De behandeling duurt lang. Patiënten moeten minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen. 

Categorie:
Provincie: