donderdag, 12. mei 2022 - 20:58 Update: 12-05-2022 21:05

GGD's: tekort aan forensische, artsen kritische grens bereikt

Foto van forensisch onderzoek | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Utrecht

De forensische geneeskunde heeft nu haar kritische grens bereikt: het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben. Dit melden de 25 GGD’en donderdag in een brandbrief aan de ministeries.

Brandbrief

De maatschappelijke consequenties daarvan zijn groot en er is nog geen structurele oplossing. De 25 Directeuren Publieke Gezondheid stuurden hierover een brandbrief aan de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op 12 mei besteedt het tv-programma Nieuwsuur aandacht aan de tekorten aan forensisch artsen in Nederland.

Grenzen

Na 11 jaar en tientallen onderzoeken met vergelijkbare conclusies – er dreigt een tekort aan forensisch artsen in Nederland – is inmiddels helaas die grens bereikt. De schaarste aan forensisch artsen maakt dat werkzaamheden, in de ene regio langer dan in de andere, moeten worden uitgesteld. 

Gevolgen zijn groot

Het lukt niet overal meer om elke dag en ieder uur een forensisch arts of verpleegkundige beschikbaar te hebben En de gevolgen daarvan zijn groot. Voor nabestaanden, voor slachtoffers, voor rechtszaken, bijvoorbeeld over kindermishandeling en seksueel misbruik, en meer. En dus ook voor politie, openbaar ministerie of gemeenten, de opdrachtgevers van de forensisch artsen van de GGD’en.

Kabinet moet definitief besluit nemen

Op 9 februari gaf minister Kuipers in antwoord op Kamervragen nogmaals aan dat voor de versterking van de Forensische Geneeskunde jaarlijks structureel € 20 miljoen nodig is en dat het aan het kabinet is om hierover een definitief besluit te nemen. Woensdag 6 april zei minister Yesilgöz-Zegerius in de Tweede Kamer, dat er gezocht werd hoe de benodigde financiële oplossing vorm moest krijgen en dat dit met urgentie geregeld moest worden.

Uitstel besluit 'niet meer haalbaar'

Nu, inmiddels bijna 1,5 maand later, hebben de Directeuren Publieke Gezondheid aangegeven dat uitstel van een besluit over het perspectief en de benodigde structurele investering niet meer haalbaar is.

Categorie:
Provincie: