vrijdag, 9. september 2022 - 6:31

In augustus opnieuw oversterfte in alle weken, wel iets gedaald

kist in crematorium
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de laatste week van augustus (week 35, 29 augustus tot en met 4 september 2022) overleden naar schatting ruim 2900 mensen. Dat zijn er net iets minder dan in de week ervoor (2993) en meer dan verwacht voor deze periode. In heel augustus overleden ongeveer 1300 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in alle weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 80-plussers. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers over augustus gaan over vijf weken, week 31 tot en met week 35 (1 augustus tot en met 4 september 2022). In elk van deze weken lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In juli was er eveneens in alle weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld bijna 350 mensen meer dan verwacht, in augustus is dat afgenomen tot 250. 

Sterfte in augustus vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 35 ongeveer gelijk aan de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting iets afgenomen. Er overleden ongeveer 1 100 Wlz-zorggebruikers en iets meer dan 1 850 mensen van de overige bevolking. Bij beide groepen was dit meer dan verwacht, onder Wlz-zorggebruikers was er net sprake van oversterfte.

In heel augustus overleden 750 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht. In drie van de vijf weken van augustus was er oversterfte. De sterfte onder de overige bevolking was in augustus ongeveer 550 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag hier, behalve in week 34, iedere week binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties.

Hogere sterfte in augustus vooral bij 80-plussers

De sterfte onder 80-plussers nam in week 35 iets af: er overleden naar schatting ruim 1 550 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er ongeveer 100 meer dan verwacht voor deze periode. In heel augustus overleden iets meer dan 750 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In vier van de vijf weken van augustus was er oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 35 naar schatting 950 mensen, bijna 100 meer dan verwacht. In heel augustus overleden naar schatting 400 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in drie van de vijf weken was er oversterfte.

De sterfte was onder mensen jonger dan 65 jaar in week 35 naar schatting 410, iets meer dan verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in augustus ruim 150 meer dan de verwachte sterfte voor die maand. Alleen in week 34 was er sprake van oversterfte.

 

Categorie:
Provincie: