zaterdag, 17. september 2022 - 12:21 Update: 17-09-2022 12:31

Historisch integraal zorgakkoord gesloten met verregaande samenwerking

arts-ziekenhuis
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Vrijdag hebben Actiz, De Nederlandse GGZ, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland samen met het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Dit heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt.

'Belangrijke stap'

Daarnaast zijn ook Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord. Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. In het integraal zorgakkoord wordt onder meer afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken, de eerstelijnszorg versterkt moet worden en er meer wordt ingezet op preventie. 

Zorg moet aantrekkelijk blijven

Ook moet het voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en blijven om in de zorg te werken. Het is voor het eerst dat zoveel partijen over de hele breedte van de zorg, samen afspraken maken over de koers voor de komende jaren. De zorg staat onder druk en dus moeten de zorgsector, de politiek en de maatschappij, samen flink aan de slag om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren.

'Nieuwe koers inslaan'

'De afgelopen maanden is er door alle partijen heel hard gewerkt om te komen tot een akkoord. Iedereen deelt de urgentie en het is echt heel bijzonder dat we op deze manier gekomen zijn tot een gezamenlijk plan. Die onderhandelingen gingen niet altijd makkelijk en bij sommige partijen zijn er nog steeds zorgen over de uitvoering. Ik snap die zorgen, maar heb er het volste vertrouwen in dat we met de ondertekenende partijen deze nieuwe koers in kunnen slaan. Het akkoord is nadrukkelijk een vertrekpunt; de tijd van samen praten is nu voorbij, het is nu tijd om het samen waar te maken,' aldus minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Elke drie maanden overleg

De partijen hebben afgesproken actief de vinger aan de pols te houden door iedere drie maanden te spreken over de voortgang en elkaar actief aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):