donderdag, 22. september 2022 - 13:23 Update: 22-09-2022 19:50

4,8 miljoen mensen geven expliciete toestemming voor orgaandonatie

Donorregister
Den Haag

Op 1 januari 2022 hebben 10,7 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Dat is 75 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder. 4,8 miljoen mensen gaven toestemming voor orgaandonatie (34 procent). Dat is ten opzichte van 1 juli 2021 een stijging van 21 duizend, en ten opzichte van 1 januari 2020 een stijging van een miljoen. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie gaf nam ook toe, van 4,3 miljoen in 2021 naar 4,4 miljoen in 2022. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en het Donorregister.

In de donorwet van 1 juli 2020 is geregeld dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij zelf geen keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. In de oude donorwet moest expliciet een keuze worden gemaakt. Op 1 januari 2022 hadden 3,3 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder geen eigen keuze ingevuld. Zij stonden daarom met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Dit is een stijging van 59 duizend ten opzichte van 1 juli 2021.

Meer eigen keuzes na 2020

Vanaf de invoering van de nieuwe donorwet medio 2020 geven meer mensen hun eigen keuze door. Dit betekent dat zij expliciet toestemming of geen toestemming geven voor orgaandonatie, of dat iemand anders beslist. Op 1 januari 2020 had 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister, op 1 juli 2021 en op 1 januari 2022 was dat 75 procent. 

Onder de mensen die een eigen keuze doorgeven is het percentage dat toestemming geeft voor orgaandonatie na 2020 gedaald. Omdat de omvang van de groep met een eigen keuze sindsdien sterk is toegenomen, is het absolute aantal met toestemming wel toegenomen. Het percentage mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, is in de jaren 2016 tot en met 2021 alsmaar gestegen. Het absolute aantal nam toe van bijna 1,6 miljoen in 2016 tot 4,4 miljoen in 2022.

Vooral 18- tot 20-jarigen nog geen keuze gemaakt

Vooral jongeren hebben nog geen keuze gemaakt. 40 procent van de 18- tot 20-jarigen had op 1 januari 2022 nog geen keuze gemaakt en stond geregistreerd in het Donorregister met geen bezwaar tegen orgaandonatie. Van de 20- tot 30-jarigen was 34 procent met geen bezwaar geregistreerd. Van de 60-plussers stond 18 procent met geen bezwaar in het register. 

Mensen van 20 tot 70 jaar gaven vaker toestemming voor orgaandonatie dan geen toestemming. 80-plussers gaven twee keer zo vaak geen toestemming als wel toestemming (51 procent tegen 25 procent). 

Vrouwen hebben vaker dan mannen een keuze geregistreerd in het Donorregister (79 procent tegen 71 procent), en gaven ook vaker toestemming voor orgaandonatie (37 procent tegen 31 procent).

Categorie:
Provincie: