maandag, 28. november 2022 - 12:02

Patiënten gebruiken thuisarts.nl steeds vaker

Unsplash/John Schnobrich
Foto: laptop-marketing
Utrecht

Zorggebruikers raadplegen steeds vaker de website Thuisarts.nl voor informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen. Patiënten gebruiken deze website en andere informatiebronnen om zelf te beslissen of huisartsenbezoek nodig is of voor tips over zelfzorg. Daarmee is thuisarts.nl een belangrijke vorm van transparantie van zorg. In vele mindere mate ervaren zorggebruikers dat zij worden betrokken bij de beslissing over de keuze voor een zorgaanbieder en/of de doorverwijzing naar een andere zorgverlener. Dit blijkt uit het vierde jaar van De Transparantiemonitor van het Nivel.

Zelfzorg: vaker informatie gezocht op Thuisarts.nl

Ten opzichte van 2018 gaan zorggebruikers in dezelfde mate op zoek naar informatie over gezondheidsklachten, behandelingen en zorgaanbieders. Over het algemeen kunnen zorggebruikers de informatie goed vinden. Ongeveer twee derde van de zorggebruikers die informatie zoekt voelt zich geholpen door de gevonden informatie. Hoewel zorggebruikers niet vaker op zoek gingen naar informatie over gezondheid zien we verschuivingen in de bronnen die ze gebruiken. Zo wordt de website Thuisarts.nl in 2021 vaker geraadpleegd voor informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen ten opzichte van 2018. Dat lijkt een logische ontwikkeling gezien de uitbreiding van toegankelijke informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen op Thuisarts.nl.

Kiezen voor een zorgaanbieder: niet vanzelfsprekend

In de praktijk ervaren zorggebruikers dat zij nauwelijks worden betrokken bij de keuze voor een zorgaanbieder en/of de doorverwijzing naar een andere zorgverlener. Dat wordt met name door zorggebruikers met complexere zorgvragen als vervelend ervaren. In hun zoektocht naar de best passende zorg benaderen zij zelf meerdere zorgaanbieders zonder verwijzing van een zorgverlener. Meer professionele begeleiding hierbij lijkt wenselijk.

Samen beslissen: wisselende ervaringen

Zorggebruikers hebben wisselende ervaringen met de mate waarin zij worden betrokken bij de keuze voor een behandeling. Ten opzichte van 2018 zeggen zorggebruikers vaker dat zij hun arts of zorgverlener raadplegen voor informatie over behandelingen. Bijna de helft van de zorggebruikers vindt dat een arts hen goed informeert over verschillende behandelmogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen. Daar staat tegenover dat zorggebruikers, die graag regie houden over hun eigen zorgtraject, vinden dat ze onvoldoende bij deze keuze worden betrokken. Vooral zorggebruikers met complexere zorgvragen zeggen dat zij een arts of andere zorgverlener nodig hebben die hen vertelt wat de informatie voor hen betekent, omdat informatie over behandelingen en medicatie lastig te begrijpen en onvoldoende gepersonaliseerd is.

Categorie:
Provincie: