donderdag, 1. december 2022 - 17:17

Subsidieregeling ministerie van VWS voor innovatie in pandemiebestrijding

monster-reageerbuis-laboratorium
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft mogelijk gemaakt dat per 1 december 2022 een subsidieregeling van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland van € 8 miljoen voor kennisinstellingen geopend wordt. Doel van de subsidieregeling is het naar de markt brengen van technieken die kunnen leiden tot snellere ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen in een toekomstige pandemie.
Bij het nemen van het besluit om hoger beroep in te stellen heeft het OM meegewogen dat de rechtbank slechts één verdachte heeft veroordeeld voor doodslag, maar daarnaast ook heeft benoemd dat één of meer andere personen ook verantwoordelijk moeten zijn voor de dood van Carlo. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen wie dat is of zijn. Ook is gebleken dat de rechtbank de overtuiging van het OM deelt dat bij één of meer van de verdachten meer wetenschap over de tenlastegelegde feiten aanwezig moet zijn dan tot nu toe gedeeld is. Uit deze constateringen volgt dat het proces van waarheidsvinding nog niet volledig is. Mogelijk leiden nieuwe verklaringen of andere informatie tijdens het hoger beroep tot meer duidelijkheid over wie welke rol gespeeld heeft.

Ook de - ten aanzien van de eis aanzienlijk lagere - straf die opgelegd is aan de voor doodslag veroordeelde verdachte, is voor het Openbaar Ministerie reden om in deze zaak hoger beroep in te stellen.

In de zaken van twee verdachten heeft het Openbaar Ministerie geen hoger beroep ingesteld. Dit betreft een verdachte die niet vervolgd werd voor betrokkenheid bij de gewelddadigheden bij de Bierexpress en een verdachte voor wie het Openbaar Ministerie zelf vrijspraak heeft gevraagd.

Minister Ernst Kuipers (VWS): “We hebben gezien hoe snel en goed academici samen kunnen werken bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Zonder vernieuwing kunnen we een toekomstige pandemie niet sneller of beter bestrijden. Daarom vind ik het belangrijk dat we als ministerie een zet geven aan het tot stand komen van een innoverend ecosysteem waarin de juiste mensen en middelen vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht worden.”

Subsidieregeling

Hoe de volgende pandemie eruit ziet weten we niet. Wel weten we dat een volgende pandemie vraagt om snelle en effectieve vernieuwde oplossingen. In Nederland is veel kennisontwikkeling, maar deze kennis wordt nog niet altijd omgezet in resultaten. Daarom vindt het ministerie van VWS het belangrijk dat er voor kennisinstellingen en start-ups een subsidieregeling komt, zodat Nederland zo goed mogelijk voorbereid is op een eventuele nieuwe pandemie.

Het ministerie wil dat er een innovatief ecosysteem ontstaat tussen wetenschappers en het bedrijfsleven en stelt voor de regeling € 8 miljoen beschikbaar. Het beschikbare geld komt uit het budget van de kabinetsbrede aanpak van pandemische paraatheid. De subsidieregeling valt onder de Thematische Technology Transfer-regeling (TTT). De TTT-regeling richt zich specifiek op ziekteverwekkers met pandemisch potentieel.

Categorie:
Provincie: