vrijdag, 13. januari 2023 - 17:11

Nivel: Aantal huisartsen en groepspraktijken in Nederland neemt toe

griepprik-huisarts-rij-wachtkamer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Uttrecht

'Het aantal huisartsen in Nederland is in de afgelopen jaren toegenomen en zij werken vaker in loondienst of als vaste waarnemer', zo meldt Nivel op basis van de jaarlijkse cijfers van huisartsen en huisartsenpraktijken uit Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg.

Toename duo- en groepspraktijken

'Ook is er een duidelijke toename te zien van het aantal duo- en groepspraktijken in Nederland', aldus Nivel. Al jaren monitort het Nivel jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot het aantal regulier gevestigde huisartsen en huisartspraktijken, in Nederland en regionaal. Met het verschijnen van de nieuwste cijfers uit de Nivel-registraties van huisartsen en huisartsenpraktijken wordt de stand van zaken met betrekking tot het aantal huisartsen(praktijken) en hun kenmerken en samenstelling beschreven.

Vaker werkzaam in praktijk in duo- of groepsverband

Het aantal regulier gevestigde huisartsen is in de periode 2020-2022 met 5% toegenomen. Het aantal praktijken is echter nagenoeg gelijk gebleven. Dit laat zien dat steeds meer huisartsen werkzaam zijn in een praktijk in duo- of groepsverband, en dat er per praktijk gemiddeld steeds meer huisartsen werkzaam zijn.

Categorie:
Provincie: