donderdag, 2. februari 2023 - 14:07

Meten van pijn en andere klachten aan het levenseinde van ziekenhuispatiënten kan beter

Foto van handen
Foto: PX
Utrecht

Pijn, benauwdheid, angst en depressieve klachten zijn veelvoorkomende klachten aan het levenseinde van patiënten. Vaak hebben betrokken zorgprofessionals in het ziekenhuis wel aandacht voor deze zogenaamde ‘symptoomlast’, maar wordt deze slechts zeer beperkt op een gestandaardiseerde wijze gemeten. Dit terwijl hier wel kwaliteitsindicatoren voor zijn opgesteld door veldpartijen.

 Meer standaardisering in het registreren en meten van symptoomlast kan een belangrijke stap zijn in het verbeteren van levenseindezorg in ziekenhuizen. Dit is een van de vele bevindingen van het dossieronderzoek van patiënten die zijn overleden in Nederlandse ziekenhuizen, dat het Nivel in samenwerking met Amsterdam UMC uitvoerde.

Symptoomlast ‘pijn’ wel geregeld gestandaardiseerd gemeten

Het symptoom ‘pijn’ aan het levenseinde wordt vaker gemeten dan bijvoorbeeld ‘benauwdheid’, ‘angst’ en ‘depressieve klachten’. Bij ruim 63% van de mensen overleden in een ziekenhuis is pijn gestandaardiseerd gemeten en bij bijna een kwart van hen was de pijnscore hoger of gelijk aan 4 (matige pijn), op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). Wel wordt er, tegen de verwachting in, bij patiënten opgenomen voor palliatieve en/of terminale zorg minder gestandaardiseerd gemeten op pijn dan bij patiënten die voor een andere reden zijn opgenomen.
Symptoomlast in de vorm van benauwdheid, angst en depressieve klachten wordt in zijn algemeenheid zeer weinig gestandaardiseerd gemeten. Vaak staat er in de dossiers wel iets genoteerd waaruit blijkt dat de zorgverlener wel aandacht heeft voor deze klachten.

Begeleiding door psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger wordt weinig ingezet

In weinig van de onderzochte dossiers van patiënten is documentatie te vinden over de behoefte die patiënten hebben aan betrokkenheid van een geestelijk verzorger, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Van de patiënten bij wie wel is gedocumenteerd dat zij deze wens hadden, zo’n 15%, heeft ruim een derde deze geestelijke begeleiding ook daadwerkelijk ontvangen.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):