dinsdag, 7. februari 2023 - 11:20

5 op de 1000 mensen bezoekt huisarts voor oorsuizen in 2021

Oor
Foto: PX
Utrecht

In 2021 bezocht zo’n 5 op de 1000 mensen de huisarts met klachten over oorsuizen (tinnitus). Dit waren iets meer mannen dan vrouwen. Een derde van hen werd doorverwezen naar de tweedelijnszorg, zoals bijvoorbeeld de Keel-Neus-Oor (KNO) arts. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Oorsuizen wordt gekenmerkt door het horen van een geluid dat er eigenlijk niet is. Ter gelegenheid van de Week van Oorsuizen (6 t/m 12 februari 2023) is het Nivel nagegaan wat het zorggebruik voor oorsuizen in de huisartsenpraktijk nu eigenlijk is.

Het onderzoek

De gebruikte data uit 2021 zijn afkomstig uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We selecteerden 256 huisartsenpraktijken met 1.089.434 ingeschreven patiënten, van wie we gegevens hadden over verwijzingen en diagnoses. Hiervan bezochten 5.092 patiënten de huisartsenpraktijk voor tinnitus.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):