woensdag, 22. maart 2023 - 19:06

Aantal nieuwe patiënten dat paramedische herstelzorg na COVID-19 ontvangt verandert over de tijd

covid-19-data-digitaal
Foto: Pixabay/Matryx
Utrecht

Voor het herstel van langdurige klachten na besmetting met SARS-CoV-2 kunnen patiënten gebruikmaken van basisverzekerde zorg gegeven door paramedici; diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. Het gebruik van deze herstelzorg lijkt de trend van het aantal COVID-19-besmettingen te volgen: het aantal nieuwe behandelingen kent, met enige vertraging, dezelfde pieken als het aantal coronabesmettingen. Het aantal sessies en de duur van de behandeltrajecten variëren weliswaar sterk in begin 2020, vlak na aanvang van de pandemie, maar stabiliseren zich daarna. Dit blijkt uit een studie van het Nivel op basis van gegevens uit verschillende paramedische zorgregistraties.

De paramedische herstelzorgregeling die de overheid heeft ingesteld, houdt in dat coronapatiënten een jaar lang toegang kunnen krijgen tot basisverzekerde paramedische zorg. Het in beeld brengen van het gebruik van de herstelzorg na COVID-19 in deze factsheet biedt handvatten voor toekomstig beleid. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke factoren en ontwikkelingen invloed hebben gehad op de omvang van de herstelzorg.

Periodiek dan weer meer en dan weer minder nieuw gestarte paramedische behandelingen

Bij zowel diëtetiek als logopedie, fysiotherapie en oefentherapie zien we een stijging van het aantal nieuwe behandelingen in het najaar van 2020 en een daling ervan halverwege 2021. Voor fysiotherapie en oefentherapie stijgt het aantal nieuwe behandelingen opnieuw in het najaar van 2021. Voor diëtetiek en logopedie is over die periode nog geen informatie beschikbaar.

Omvang van de zorg eerst fluctuerend en vanaf najaar 2020 stabiel

Waar het aantal sessies en de duur van een behandeltraject begin 2020 vrij diffuus was, stabiliseert zich dit na de zomer van 2020. Vanaf die tijd duurt een gemiddeld behandeltraject binnen fysiotherapie en oefentherapie ongeveer 21 weken en bestaat het traject uit 19 zittingen. Herstelzorg door de logopedist bestaat gemiddeld uit 7 zittingen in 10 weken.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: