vrijdag, 16. juni 2023 - 17:39

A-status COVID-19 vervalt

ernst-kuipers-minister-persco-corona
Foto: EHF
Den Haag

De zogeheten A-status van het COVID-19 virus komt te vervallen. 'Het kabinet volgt daarmee het advies van het RIVM om COVID-19 niet langer aan te merken als infectieziekte behorende tot groep A of een van de andere groepen die in de Wet Publieke Gezondheid zijn genoemd', zo schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Meldingsplicht vervalt

Met de afschaling van de A-status vervalt ook de meldingsplicht van positieve COVID-testen. Dit betekent dat artsen en hoofden van laboratoria positieve testen niet langer hoeven te melden bij de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Ook verandert de manier van financieren van de uitvoerende activiteiten van de GGD’en en de GGD GHOR, zoals het vaccineren en taken rondom de informatievoorziening.

Monitoring en surveillance gaat door

Ook zonder A-status van COVID-19 blijft het belangrijk de ontwikkeling van het virus en de druk op de zorg te volgen. Zo kan op tijd actie worden ondernomen bij een mogelijke nieuwe opleving en/of het onverhoopt ontstaan van nieuwe varianten. De monitoring van het virus gaat door, waarbij de rioolwatersurveillance en Infectieradar belangrijke instrumenten zijn voor het volgen van de circulatie van het virus. Ook zullen gegevens over de ontwikkeling van het virus geactualiseerd worden op het Coronadashboard.

Algemene adviezen blijven

COVID-19 kan nog steeds (soms ernstige) gezondheidsproblemen veroorzaken bij specifieke groepen in de samenleving. Het blijft belangrijk verspreiding van luchtwegvirussen – zoals corona – zoveel mogelijk te voorkomen. En zo mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Algemene adviezen hierover, zoals thuis blijven wanneer je ziek bent en bij lichte klachten met de werkgever overleggen of er thuis gewerkt kan worden, blijven van kracht en zijn te vinden via Rijksoverheid.nl en mijnvraagovercorona.nl.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: