vrijdag, 8. september 2023 - 19:11

In heel Nederland kans op smog door ozon en fijnstof

Smog
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
De Bilt

Tot en met zondag 10 september 2023 wordt de luchtkwaliteit naar verwachting onvoldoende tot slecht in geheel Nederland vanwege smog door ozon en fijnstof. Ook geldt voor heel Nederland een stookalert. De verwachte hoge concentraties fijnstof komen bovenop de eerder gemelde ozonconcentraties. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Neem bij klachten contact op met uw huisarts of de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) ) en een toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen hier last van hebben. Ook ouderen en kinderen kunnen extra gevoelig zijn voor ernstige smog.

Stookalert

Vanwege de hoge concentraties fijnstof adviseert het RIVM om geen hout te stoken in heel Nederland. Houtstook leidt tot extra fijnstofuitstoot en daarmee tot (nog) hogere fijnstofconcentraties. Door een stookalert af te geven, hopen we dat de luchtkwaliteit niet nog verder verslechterd. Meer informatie over het stookalert via www.rivm.nl/stookalert.

Ozon- en fijnstofverwachting na zondag

Het RIVM verwacht dat de ozon- en fijnstofconcentraties tot en met zondag 10 september hoog blijven. Vanaf maandag 11 september verwacht het RIVM geen smog.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. De grootste kans op smog door ozon is daarom in de zomermaanden. In andere maanden is de kracht van de zon over het algemeen te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Smog door fijnstof

Fijnstof is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes. Deze kunnen van natuurlijke oorsprong zijn of worden door mensen veroorzaakt. Hoge concentraties van fijnstof (smog) ontstaan meestal in perioden met hoge luchtdruk, als het helder is en mooi weer en er een zwakke tot matige oostelijke wind staat.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):