maandag, 27. juni 2016 - 21:26 Update: 27-06-2016 22:57

'Je baas heeft je op vakantie ook hard nodig'

1 op 3 krijgt telefoon van baas op vakantie
Foto: fbf
Brussel

Uit recent onderzoek, gevoerd in opdracht van Delta Lloyd Life rond ‘Mentaal Welzijn op het Werk’, blijkt dat een derde (32%) van de werknemers tijdens zijn verlof wordt gestoord. Nog eens een derde (33%) van de werknemers zegt dat zijn werkgever verwacht dat hij buiten de werkuren zijn gsm opneemt of e-mails beantwoordt.

Geen prettig vooruitzicht, zo aan de vooravond van de grote vakantie… Het is in ieder geval duidelijk dat de prestatiedruk op werknemers alsmaar toeneemt. Werkgevers hebben er dan ook alle belang bij om preventief aandacht te schenken aan het mentaal welbevinden van hun medewerkers. Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau 365ANALYTICS, bij 1000 Belgische werknemers tussen de 18 en 65 jaar.

40 procent voelt werkdruk

Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel meer dan de helft (55%) van de werknemers in België zijn werk graag doet, 40% constante druk ervaart. Voor 23% van de werknemers zijn 50-urenweken eerder regel dan uitzondering. Een kwart (25%) van de werknemers geeft aan dat hij quasi onmiddellijk zijn e-mails moet beantwoorden van zijn werkgever. 46% heeft het gevoel dat zijn werkgever eerder bezig is met hoeveel en wanneer er wordt gewerkt, dan met het resultaat ervan.

Pleidooi voor mensgericht ondernemen

De cijfers uit het onderzoek bevestigen dat ‘Het Nieuwe Werken’ op dit moment eerder illusie dan realiteit is. Een niet-wenselijke situatie die werkgever en leidinggevende kunnen kantelen, mits de nodige inspanningen. Mensgerichter leidinggeven zou miljarden besparen, zo stelt Rebekka Rogiest in het recent uitgegeven boek ‘Ze maken ons kapot meneer’. De alsmaar groeiende cijfers over afwezigheid op het werk wegens ziekte leggen andermaal de vinger op de wonde. De kosten van langdurig absenteïsme zouden oplopen tot 6,5 miljard euro per jaar, meer dan de werkloosheidsuitkeringen. 

Cijfers van het RIZIV tonen aan dat vorig jaar 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis zaten, van wie 122.825 wegens ‘psychosociale aandoeningen’. In Nederland zal het niet anders zijn, zo luidt het onderzoek.

Categorie:
Provincie: